Xã Quảng Trường ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” tại giáo xứ Phúc Lãng

Ngày 17/5/2019, Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Quảng Trường trọng thể tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên- Gia đình hạnh phúc” tại giáo xứ Phúc Lãng. Dự lễ có đồng chí Hoàng Mai Tính – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Thế Lưu – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Tào Quang Chiến - Trưởng Công An huyện, Các đồng chí phòng PA02, PV05, PX03 công an tỉnh, cán bộ chiến sỹ công an huyện. Linh mục Trần Xuân Mạnh – UVMTTQVN - Chủ tịch ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam - đại biểu HĐND tỉnh - linh mục quản xứ Phúc Lãng xã Quảng Trường. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ban chấp hành Đảng ủy, UBND, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng, hiệu trưởng các nhà trường; tổ trưởng tổ ANTT, ANXH. Các trùm, chánh trương giáo xứ Phúc Lãng, và đông đảo bà con giáo dân đã đến dự.

         

              Xã Quảng Trường có dân số 6.757 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo trên 850 nhân khẩu chiếm 13,% dân số toàn xã, sinh hoạt tại 03 giáo họ thuộc giáo xứ Phúc Lãng. Bà con giáo dân chủ yếu làm nông nghiệp.Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự tích cực tham gia của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các mô hình tự quản về an ninh trật tự  trên địa bàn xã nói chung và trong vùng đồng bào theo đạo Công giáo nói riêng đã được duy trì và hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời thông qua mô hình để góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và đồng bào Công giáo trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ban chỉ đạo ANTT xã Quảng Trường xây dựng và tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình hạnh phúc” Giáo xứ Phúc Lãng trên địa bàn xã. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Lưu – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trường nhấn mạnh: mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình hạnh phúc” là mô hình mới có sự tham gia của các cấp các ngành và nhân dân vì vậy cần triển khai sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và giáo dân trong giáo họ về chủ trương này. Đặc biệt công tác tuyên truyền đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình thực hiện mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình hạnh phúc"vì vậy phải chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, đảm bảo ANTT. Phát động duy trì phong trào bảo vệ ANTQ và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo.

           Tại buổi lễ ra mắt, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng mô hình MTTQ, trưởng công an xã, các ban ngành đoàn thể, thôn trưởng, đại diện giáo xứ Phúc Lãng đã tiến hành ký cam kết, phối kết hợp, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình mô hình “Xứ đạo bình yên- Gia đình hạnh phúc” với 08 nội dung: 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và Giáo lý, Giáo luật của Giáo hội. Tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”; An ninh, trật tự được đảm bảo, phấn đấu giảm và không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, đạo lạ, mê tín dị đoan; không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; nội bộ nhân dân đoàn kết, thống nhất. Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo; đoàn kết tượng trợ trong xóm làng, giúp đỡ các gia đình hoạn nạn, rủi ro; tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” và các hoạt động từ thiện, bác ái, nhân đạo; 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; có ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường; thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi xử lý theo quy định; mỗi nhà có 3 công trình đạt tiêu chuẩn (nước sạch, nhà tắm, hố tiêu); các cơ sở sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, môi trường; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; tham gia tích cực vào phong trào “khuyến học, khuyến tài”; Duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phấn đấu thu hút 40% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; Mọi người có ý thức về an toàn thực phẩm, không để lây lan dịch bệnh ở người và súc vật; Các hộ gia đình thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân, người giáo dân; đoàn kết lương giáo, “Sống tốt đời, đẹp đạo”; gia đình hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”./.   

                                     

Thái Bảo - Đài TTQX