UBND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

Vừa qua, UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019. Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

          Trong tháng 10 năm 2019 việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo  gieo trồng cây mầu vụ Đông 2019-2020 và đã trồng được 1.450 ha đạt 72% kế hoạch tỉnh giao. Công tác phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt. UBND huyên đã cấp trên 27.525 lít hóa chất và 257 tấn vôi bột, phục vụ công tác tiêu độc khử trùng. Tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm được các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực. Các xã ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp. Đã tiến hành sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo phục vụ sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; Lập đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Chỉ đạo hoàn thành việc chuyển đổi chợ Quảng Trường, kiểm kê tài sản chợ Quảng Hòa, đã chứng nhận được 2 chợ đạt tiêu chuẩn ATTP là chợ Quảng Lưu và Quảng Nham. Trong tháng 10 toàn huyện đã thành lập mới được 11doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới  năm 2019 lên 75 doanh nghiệp đạt 68,18% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 10 tháng ước đạt 290.527 triệu đồng đạt 69% dự toán huyện giao, đạt 106% dự toán tỉnh giao. Tập trung cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư,  kịp thời giải quyết đề nghị của 3 hộ dân xã Quảng Thái bị ảnh hưởng GPMB dự án đường ven biển, khu tái định cư phụ vụ dự án đường ven biển. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo theo đúng quy định; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực trong tháng 10, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tháng 11 năm và trong các tháng của năm 2019 còn lại.

           Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, các ngành, cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính- kế hoạch, phòng Thống kê, tích cực và khẩn trương tổng hợp rà soát cụ thể từng chỉ tiêu của từng tháng, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo, thực hiện. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng NN&PTNT tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi một cách hiệu quả nhất. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong việc kiểm soát giết mổ và tiêu hủy lợn; Các thành viên trong BCĐ phải chịu trách nhiệm về việc thống kê chính xác số lượng, trọng lượng lợn phải tiêu hủy làm cơ sở hỗ trợ cho nhân dân, tránh tình trạng lợi dụng kẻ hở để chuộc lợi cá nhân. Cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với sản xuất vụ đông, nhất là việc gieo trồng các cây mầu ưa lạnh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ban QLDAĐT huyện phải tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ; xây dựng chợ ATTP, đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp.  Phòng LĐTBXH thực hiện rà soát các đối tượng phát sinh ngoài danh sách được hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo quyết định số 22 của Chính phủ và công tác xuất khẩu lao động. Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung hoàn thành công tác thu ngân sách và xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020. Phòng Tài nguyên - Môi trường, tập trung chỉ đạo công tác GPMB theo kế hoạch của UBND huyện và thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Phòng GD&ĐT thực hiện việc điều động luân chuyển cán bộ giáo viên và có kế hoạch công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng Y tế, phòng NN&PTNT, KT-HT chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiếp tục thẩm định các xã, thị trấn ATTP; Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt việc khám tuyển NVQS vào tháng 11 chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2020. Công an huyện rà soát các kế hoạch đảm bảo ANTT, giảm tai nạn giao thông. Thanh tra huyện tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các phát sinh tại cơ sở;  Phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phòng Nội vụ tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019 một cách cẩn trọng, chính xác và công bằng nhất. Trên cơ sở các nhiệm vụ, công việc được giao, các phòng ban, cơ quan đơn vị cần nổ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra ./.  

Thái Bảo - Đài TTQX