Công an huyện Quảng Xương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên Đội dân phòng trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Căn cứ Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh"; UBND huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch số 604/KH- UBND ngày 12/9/2019 về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng huyện Quảng Xương. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 19/11/2019 UBND huyện giao Công an huyện chủ trì tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên các đội dân phòng trên địa bàn 16 xã, thị trấn gồm: xã Quảng Ngọc, Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Trường, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Thái, Quảng Lưu, Quảng Nham, Quảng Lợi, Quảng Lộc, Quảng Thạch, Quảng Đức, Quảng Định, Quảng Phong và Thị trấn Quảng Xương.

         Học viên tham dự lớp tập huấn được cung cấp thông tin về tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC và CNCH; quy trình xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố; hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng và tổ chức trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc về công tác PCCC và CNCH.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

          Phát biểu khai mạc tại các lớp tập huấn, Trung tá Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về PCCC và CNCH huyện khẳng định tầm quan trọng của lực lượng dân phòng trong phong trào Toàn dân PCCC, là hạt nhân trong công tác PCCC tại cơ sở, trực tiếp xử lý ban đầu các vụ cháy và CNCH nên cần tập trung huấn nghiệp vụ để lực lượng này làm tốt công tác phòng ngừa cũng như chữa cháy và CNCH ban đầu.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Quảng Xương phổ biến phần nội dung lý thuyết cho học viên

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Quảng Xương hướng dẫn học viên nội dung thực hành

          Qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn các đồng chí học viên sẽ làm tốt vai trò của lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác PCCC, trở thành những tuyên truyền viên trực tiếp, phổ biến, hướng dẫn mọi người tại địa phương chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp về PCCC; đẩy mạnh phong trào Toàn dân PCCC, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.