Thông báo lịch kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-05/dacbbfdd4fb8bccdTB06TD.PDF