Huyện Quảng Xương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ cuộc bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh COVD-19.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021. Thời gian qua, huyện Quảng Xương đã và đang hết sức quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử với nhiều hình thức, loại hình và phương tiện khác nhau, nhằm qua đó để góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật . Đặc biệt, khi mà dịch bệnh COVD-19 lây nhiễm và diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương trong cả nước thì công tác thông tin, tuyên truyền nhanh chóng được gia tăng thực hiện và lồng ghép liên tục nội dung giữa tuyên truyền cho cuộc bầu cử với việc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong Nhân dân để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn và sự bình yên cho toàn xã hội.

 

Tuyên truyền trên cổng chào điện tử của huyện

  Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, ngày 25/02/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về " Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", trong đó chỉ đạo các tiểu ban, các ban, ngành, cơ quan cấp huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về công tác bầu cử, đa dạng hóa công tác tuyên truyền... Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đã xây dựng Kế hoạch chi tiết số 01/KH-TBTT ngày 15/3/2021 về " Thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026", trong đó  hướng dẫn cụ thể về các hình thức, nội dung, thời gian tuyên tuyền song song với lộ trình của cuộc bầu cử; giao chỉ tiêu khối lượng công tác tuyên truyền trực quan cho từng địa phương, đơn vị...

Tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm huyện

    Ngay từ những tháng đầu năm, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và hướng dẫn hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, loa phát thanh của thôn, làng về nhiều nội dung tuyên truyền như: những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm công cuộc đổi mới và cơ đồ, vị thế, uy tín của mà đất nước ta ngày hôm nay. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp trong hệ thống chính trị của đất nước; ca ngợi về những mốc son, trang sử vàng của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Tuyên truyền những vấn đề cơ bản của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; những vấn đề cơ bản của pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân  trong ứng cử, bầu cử....Từ đó góp phần giúp cho Nhân dân và mọi người nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này.

Tuyên truyền trực quan tại xã Quảng Nham

    Từ đầu tháng 4/2021, song song với việc duy trì công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - phát thanh, toàn huyện đã tập trung  xúc tiến mạnh mẽ công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng việc xây dựng, lắp đặt hệ thống các cụm tuyên truyền cổ động, các cụm tin, hệ thống pa-no, tấm pi-nhép, khẩu hiệu tường, băng-zon, hồng kỳ...ở  tất cả các khu trung tâm xã, thị trấn, các khu dân cư, các điểm bỏ phiếu, các trục đường giao thông... Công tác phát thanh - truyền thanh tập trung vào việc tuyên truyền kết quả các hội nghị hiệp thương;  giới thiệu tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở mỗi địa phương và đơn vị bầu cử... Tuyên truyền kết quả các hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử; tuyên truyền việc thực hiện tiến độ triển khai cuộc bầu cử theo lộ trình quy định...

Trang trí khu vực bỏ phiếu

    Đáng lưu ý là từ khi bệnh dịch COVID-19 lây nhiễm trở lại trong nước và diễn biến phức tạp thì công tác tuyên truyền cuộc bầu cử luôn được huyện chỉ đạo và thực hiện song hành với việc tuyên truyền kịp thời các công điện, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về thực hiện những yêu cầu, biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVD-19 trong toàn xã hội, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây nhiễm và ảnh hưởng nặng nề của nó, góp phần to lớn trong việc tổ chức thành công và an toàn cho cuộc bầu cử. Đồng thời với đó là việc tuyên truyền thường xuyên các nhiệm vụ của huyện và từng địa phương như công tác phòng chống dịch bệnh viêm da, nổi cục ở trâu, bò; công tác đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác đảm bảo an ninh trật tự....

    Đến thời điểm hiện tại, công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản hoàn thành. Các xã, thị trấn trong  huyện đã thực hiện gần 3.000 m2 tranh cổ động; 1.400 chiếc pa-no và lá phướn treo cột; hơn 1.000 tấm Pi-nhép;  hơn 800 băng-zon; 1.600 lá hồng kỳ....Riêng tại khu vực trung tâm huyện, Trung tâm VH,TT,TT&DL đã thực hiện 540m2 tranh, khẩu hiệu tuyên truyền của 36 hộp tuyên truyền; 135 m2 tranh cổ động của 03 cụm tranh và pa nô tấm lớn; 120 tấm pi-nhép; cắm 200 lá hồng kỳ; treo 20 băng-zon tuyên truyền; gần 200 lá phướn và hộp đèn Led; duy trì vận hành nhiều nội dung tuyên truyền trên 02 cổng chào điện tử bảng Led trên trục Quốc lộ 1A... Về công tác phát thanh, truyền hình: hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã đều xây dựng và thực hiện các chuyên mục về công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng nhiều tin bài phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị khác của từng địa phương. Chỉ trong hơn 2 tháng qua, hệ thống truyền thanh toàn huyện  đã thực hiện hàng ngàn buổi với nhiều ngàn lượt tin, bài một cách kịp thời, nóng hổi tính thời sự về công tác bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị khác... Ngoài ra, Đài truyền thanh huyện đã phối hợp, cộng tác đăng tải khá nhiều tin, bài của địa phương trên báo Thanh Hóa điện tử và phát sóng trên đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa; thực hiện đăng tải kịp thời nhiều tin, bài có chất lượng và tính thời sự cao trên Trang Thông tin điện tử của huyện... Hiện nay, khắp nơi trong toàn huyện đã và đang rực rỡ sắc mầu của cờ hoa, tranh cổ động, pa nô, băng-zon, khẩu hiệu...và rộn vang tiếng loa truyền thanh, phát thanh về cuộc bầu cử, về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng nhiều thông tin quan trọng khác của từng địa phương.

    Chỉ còn hơn mấy ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung cao điểm công tác chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền cổ động để tất cả nhân dân đều thấm nhuần sâu sắc, hăng hái, tích cực đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật đồng thời tự giác cháp hành nghiêm túc các quy định và khuyến cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mọi lúc, mọi nơi.

    Trước những nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết như trên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị . Trong thời gian qua công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trong huyện đã thực hiện được một khối lượng công việc khá lớn và thiết thực. Đồng thời tiếp tục thực hiện những nội dung nhiệm vụ đã đề ra đạt hiệu quả cao nhất nhằm góp phần đóng góp cho sự thành công và an toàn tuyệt đối của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Quảng Xương thực sự là "Ngày hội của toàn dân"; thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Xương anh hùng không ngừng phát triển.

Công Sáu