Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương

Ngày 18/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương

     Từ ngày 27/4/2021 đến nay đã có 27 tỉnh, thành phố với 1.339 người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó một số tỉnh, thành có số ca nhiễm mới cao như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng... Tại huyện ta, trong thời gian từ ngày 29/4/2021 đến nay đã rà soát tổng hợp được 4.380 người đi từ tỉnh ngoài về địa phương, trong đó có 2.438 người đi từ những tỉnh, thành đang có dịch về và được hướng dẫn cách ly y tế phù hợp theo qui định; đã lấy mẫu xét nghiệm cho 351 trường hợp kết quả đều âm tính. Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời để chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân và để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các ban, ngành, tổ chưc đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện triệt để các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện trong thời gian qua đồng thời khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:

     1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, thị trấn, các thôn, xóm, khu phố... các lực lượng chức năng, đặc biệt là Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng phối hợp Công an xã, thị trấn tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý; hàng ngày lập danh sách các nhóm đối tượng có nguy cơ, những người trở về địa phương từ tỉnh ngoài, vùng có dịch trở về theo thông báo của ngành y tế; những người hết thời gian cách ly tập trung về cư trú trên địa bàn, danh sách công nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, nơi làm việc…) lưu tại UBND xã, thị trấn để quản lý, theo dõi thường xuyên và sẵn sàng truy vết khi cần thiết.

     Đối với những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố và các vùng có dịch nếu trở về địa phương cư trú và sinh sống, chính quyền địa phương phải quản lý chặt (có danh sách cụ thể) và yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

     2. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện yêu cầu phối hợp với chính quyền nơi sở tại để rà soát báo cáo danh sách công nhân đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp cho chính quyền địa phương quản lý và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 5K ( Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách- Không tụ tập và Khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế...hàng ngày của công nhân, nếu phát hiện các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao lập danh sách gửi về UBND xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện để theo dõi quản lý.

      3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ y tế trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

     Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện tại: Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện; Công văn và hướng dẫn số 1144/UBND-YT ngày 14/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc hướng dẫn một số tình huống phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Căn cứ các kịch bản để hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống dịch đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, đúng quy định, sẵn sàng trong mọi tình huống, trong đó chú trọng việc chuẩn bị các vật tư y tế cho các Tổ bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch như: Cồn 70 độ, khẩu trang y tế, bút viết, găng tay y tế, nước sát khuẩn tay nhanh, máy đo thân nhiệt, khăn, quần áo bảo hộ chuyên dụng y tế trong phòng chống dịch, ClominB để khử khuẩn…Mỗi điểm bầu cử phải chuẩn bị một túi thuốc cấp cứu với cơ số thuốc dự phòng theo qui định và một cán bộ y tế (hoặc một cán bộ y khác đã được tập huấn về công tác y tế) túc trực từ khi diễn ra bầu cử cho đến khi kết thúc bầu cử; đồng thời quán triệt, triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác bầu cử theo các tình huống. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử.

      4. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc thống kê, rà soát, xét nghiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với những người từng đến vùng dịch: yêu cầu khai báo y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi giám sát sức khỏe tại gia đình, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

     Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành nhanh nhất và sớm thông báo kết quả. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để đánh giá mức độ, nguy cơ lây nhiễm từ các ổ dịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố, các vùng có dịch đến huyện, chủ động đề xuất, tham mưu, báo cáo UBND huyện kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

     5. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện, Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện siết chặt việc quản lý khu cách ly tập trung của huyện tại xã Tiên Trang, đặc biệt là cách ly F1, trong đó lưu ý việc giãn cách nhằm không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Nếu để xảy ra việc lây nhiễm chéo thì thủ trưởng và cán bộ quản lý khu cách ly phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện.

      6. Phòng kinh tế & Hạ tầng phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường việc hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, ghi chép và lưu trữ thông tin hành khách trên tất cả các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn. Phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, khai báo y tế...theo hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và của ngành y tế; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tham gia hoạt động giao thông vận tải; đồng thời chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện các biện pháp cụ thể, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong các hoạt động giao thông vận tải.

     7. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, tăng cường đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở kết hợp với việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử theo qui định; nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện nghiêm các qui định và báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo (Trung tâm y tế huyện) tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chấn chỉnh kịp thời.

      8. Cho phép hoạt động trở lại các loại hình kinh doanh đồ uống tự pha chế như: cà phê, trà các loại, chè... trên địa bàn huyện, nhưng phải đảm bảo yêu cầu thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó chú trọng việc thực hiện giữ khoảng cách, khử khuẩn...

      Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.

Hoàng Duyên