Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về Quảng Xương.

Ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã thị trấn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về Quảng Xương.

    Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, khó lường từ ngày 27/4/2021 đến nay, cả nước đã có 1.786 ca nhiễm bệnh mới lây lan trong cộng đồng ở 30 tỉnh, thành phố; đặc biệt đã xuất hiện nhiều ổ dịch lây lan tại các khu công nghiệp có đông người lao động ở các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Dương… Trong đó có nhiều lao động là người Quảng Xương hoặc công dân huyện ta đã từng đến, trở về từ các tỉnh, thành phố này trong thời điểm có dịch. Thời gian tới, dự báo số lượng người trở về từ vùng dịch có thể sẽ tăng lên.

    Ngày 19/5/2021, tại tỉnh ta đã ghi nhận ca bệnh BN 4694 tại huyện Ngọc Lặc, là công nhân làm việc từ tỉnh Bắc Giang trở về Thanh Hóa. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng từ những người Quảng Xương đang học tập, sinh sống, làm việc...đặc biệt là công nhân từ các khu công nghiệp, nhà máy,… ở các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương là rất lớn. Tại huyện Quảng Xương qua rà soát trong thời gian qua có gần 3.000 trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, trong đó có 137 trường hợp đi về từ Bắc Giang và Bắc Ninh đã được lấy mẫu xét nghiệm.

    Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch trở về Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện, đồng thời triển khai ngay một số biện pháp cấp bách nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ người từ các địa phương khác trở về Quảng Xương để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

     1. UBND các xã, thị trấn

     Chỉ đạo tổ giám sát Covid-19 cộng đồng cấp xã, thị trấn; Tổ giám sát thôn, xóm, khu phố, phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường, thị trấn tăng cường hơn  nữa việc bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý; lập danh sách tất cả những người địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân… ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài; đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, nhà máy ở các vùng đang có dịch; những người ở các tỉnh, thành có dịch trở về địa phương từ ngày 29/4/2021 đến nay và có thể về trong thời gian tới (có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, nơi làm việc…); cập nhật thông tin hàng ngày để trực tiếp quản lý, theo dõi thường xuyên, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ; đảm bảo chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

    Việc rà soát phải đảm bảo tất cả những người nói trên trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Riêng những người từ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM… khi trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà (nơi cư trú) tối thiểu 14 ngày. Cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày theo quy định nếu có liên quan đến các vùng đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế.

    Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn phải công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân liên hệ, phản ánh.

    2. Siết chặt việc quản lý tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, xác định rõ trách nhiệm; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân không chấp hành các quy định phòng, chống dịch; nhất là các trường hợp từ vùng có dịch trở về không khai báo, khai báo không trung thực, căn cứ mức độ sai phạm để áp dụng các biện pháp hành chính, cần thiết áp dụng xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

    3. Đối với người dân

    Tất cả những người từ ngoài tỉnh trở về địa phương (kể cả không đi qua các điểm có dịch) phải thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian tối thiểu 5 ngày và thông báo cho cơ quan y tế địa phương, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan. Trong thời gian này, người dân phải thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người khác (kể cả người thân trong gia đình), chỉ tiếp xúc khi thật sự cần thiết và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (tối thiểu 2m).

    Đối với từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng; động viên người thân trong gia đình đang ở nước ngoài, đang ở các vùng có dịch và đang ở các tỉnh thành khác thì không nên về địa phương trong thời gian này, nếu thật sự cần thiết phải về địa phương thì thông báo trước cho chính quyền sở tại và khi về phải khai báo y tế và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng chống dịch; tăng cường giám sát trong cộng đồng đặc biệt là phát hiện, tố giác những người đi từ nơi khác về địa phương mà  trốn cách ly y tế, không thực hiện các qui định về phòng, chống dịch cho Tổ giám sát cộng đồng hoặc chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

     4. Phòng kinh tế & Hạ tầng

    Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ các phương tiện vận chuyển hành khách trên địa bàn, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền cho lái xe vận tải hành khách thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng chống dịch 5K như việc yêu cầu khách phải đeo khẩu trang khi ngồi trên xe, có nước sát khuẩn tay nhanh cho khách khi lên và xuống xe, khai báo y tế..., không chở khách đi và đến các vùng có dịch, đặc biệt là nơi có ổ dịch (trừ trường hợp thật sự cần thiết thì phải báo cho chính quyền địa phương nơi khách đến để thực hiện các qui định về phòng chống dịch theo qui định).

     5. Trung tâm Y tế huyện

     Chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để thực hiện các nội dung trên. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, sinh phẩm, thiết bị… đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch nói chung và xét nghiệm nói riêng kịp thời, hiệu quả. Cập nhật, báo cáo tình hình dịch Covid-19 hàng ngày của các địa phương để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Sở Y tế theo qui định.

     Tổng hợp thực hiện cập nhật vào báo cáo hàng ngày tình hình dịch Covid-19 các thông tin: Số người địa phương đang ở các tỉnh, thành phố khác, số người đã trở về từ ngày 29/4/2021 đến nay, số người có kế hoạch trở về trong ngày, các biện pháp đã triển khai thực hiện, đề xuất xử trí các đối tượng nguy cơ…

    Phối hợp với CDC Thanh Hóa trong việc thông tin các trường hợp nguy cơ cao, lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xét nghiệm đảm bảo kịp thời.

    Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm y tế huyện cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện: 0912.506.490; 0975.244.959; 0918.780.877

     6. Yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc phải thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp đến mua thuốc và phải lưu lại đầy đủ các thông tin như: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chỉ bán thuốc cho người đến mua thuốc thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tại quầy thuốc, nhà thuốc.

    Nếu phát hiện các trường đến mua thuốc mà có sốt, ho, khó thở thì phải báo ngay cho Trạm Y tế tại địa bàn để kiểm tra giám sát dịch tể phòng, chống dịch Covid-19.

    7. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể Thao và Du lịch huyện

    Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh để các ngành, các cấp và mọi người dân biết, chủ động phòng chống dịch.

     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, hiểu rõ và thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế.

     8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện

     Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế; động viên người dân tăng cường giám sát việc thực hiện cách ly y tế, nhất là những người đang cách ly y tế tại nhà, phát hiện và tố giác với chính quyền địa phương những người nhập cảnh, người đi từ vùng dịch về địa phương mà trốn cách ly, không khai báo y tế, những người đang cách ly y tế tại nhà mà đi ra ngoài không thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch theo quy định.

     Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Công điện này.     

Hoàng Duyên