Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 14/6/2021, UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện.

Đồng chí Mã Văn Thanh - Trưởng phòng Nội vụ công bố các Quyết định bổ nhiệm

Tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Quyết định bổ nhiệm ông Chu Đức Khương, Phó Chánh Thanh tra giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Tuấn, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.  Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 10/6/2021.

Lãnh đạo huyện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lần này

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Dự - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan chúc mừng các đồng chí được cấp trên giao nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn và tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm và năng lực thực tiễn, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành và của cấp trên giao phó, đồng thời không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực của bản thân. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan - Tân Trưởng phòng Lao động - TB và XH phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Chu Đức Khương - Tân Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn - Tân Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường  phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được bổ nhiệm lần này bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

 

Hoàng Duyên