Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và chi phí học tập

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2017/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; văn bản số 2466/NHCS-TDSV của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Để triển khai 02 chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện một cách kịp thời, mang lại hiệu quả cho đối tượng thụ hưởng. Ngân hàng CSXH huyện thông báo một số nội dung cơ bản về chính sách cho vay như sau để tất cả người dân nắm bắt và thực hiện.

Cán bộ NHCSXH huyện Quảng Xương giải ngân cho hộ

mới thoát nghèo vay vốn tại điểm giao dịch xã Quảng Phúc

Đối với chương trình mới về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg  ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ đó là: học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật giáo dục; học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp, và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do COVID-19); không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến dưới mọi hình thức. Mức vốn cho vay tối đa: 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên; lãi suất cho vay: là 1,2%/năm; thời hạn cho vay: đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình: Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng; thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không quá 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn vốn cho vay theo quy định.

  Về thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.  Đối tượng được vay vốn là: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;  hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV, tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV so với trước đây.

  Việc nâng mức vốn vay và bổ sung đối tượng hộ có thu nhập trung bình để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường, qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nhằm nâng cao trình độ dân trí và phát triển nguồn lực cho đất nước./.

Hồng Nhung (Trung tâm VH,TT,TT&DL)