Toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân

Những năm qua, huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và Bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT ngày càng tăng.

BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT bằng xe loa lưu động

Xác định BHXH, BHYT là những chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thời gian qua BHXH huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn; phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình, vận động, thuyết phục làm cho người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, đối thoại thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, để nâng cao công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, Bệnh viện Đa khoa huyện và  trạm y tế các xã, thị trấn đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo được niềm tin cho người dân trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa BHXH huyện và các đại lý thu tại cơ sở nên việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có trên 15 nghìn người tham gia BHXH, trong đó có trên 3 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 72,8% dự toán tỉnh giao; có trên 11 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; số người tham gia BHYT là 160 nghìn người, đạt 95,7% KH được giao.

Cán bộ BHXH huyện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, BHXH huyện Quảng Xương tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng như tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu; thường xuyên rà soát, cập nhập biến động thành viên hộ gia đình để cập nhật dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định. Cùng với đó là linh hoạt đổi mới hình thức tuyên truyền, đối thoại phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tới mọi người dân; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, là tiền đề để huyện Quảng Xương phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Nguyễn Liên (Trung tâm VH,TT,TT&DL)