Ông Nguyễn Quốc Tiến

Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy 

    

 Ông Lê Huy Kỳ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Ông Nguyễn Huy Nam

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện