Ông Đỗ Đình Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ tịch UB MTTQ huyện

  

Ông Trịnh Thăng Sự

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy

Ông Lê Như Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

Bà Phạm Thị Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy