Nông dân huyện Quảng Xương khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa năm 2022

Hiện nay, nhiều diện tích lúa vụ mùa đã chín, bà con nông dân các địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện máy móc, khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa mùa, đồng thời tiến hành giải phóng đất, phục vụ sản xuất vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.

Nông dân huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy được 6.600ha diện tích, cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa năng suất, chất lượng cao. Ngay từ đầu vụ, do có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, sự chủ động trong sản xuất của bà con nông dân, nên thời điểm này, nhiều diện tích lúa đã đến thời kỳ cho thu hoạch. Để bảo vệ năng suất, chất lượng cho diện tích lúa đã chín, trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, huyện chỉ đạo ngành có liên quan, các địa phương bám sát đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, đôn đốc bà con nông dân huy động nhân lực, các loại phương tiện máy móc tập trung ra đồng thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ mùa đã chín từ 85% trở lên, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; tạo điều kiện, huy động thêm máy gặt lúa từ nơi khác vào địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đồng thời giám sát chặt chẽ mức giá thu gặt lúa của các chủ phương tiện, tránh tình trạng nâng ép giá, ảnh hưởng đến kinh tế của bà con nông dân; tổ chức ra quân nạo vét các tuyến kênh mương, nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra; theo dõi diễn biến của thời tiết, đôn đốc, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp bảo vệ lúa mùa, đối với những diện tích lúa chưa đủ điều kiện thu hoạch, xảy ra trường hợp đổ ngã phải kịp thời dựng buộc, tránh hiện tượng bông lúa bị ngâm nước, mọc mầm. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng gần 30% diện tích, với năng suất ước đạt khoảng 59 tạ/ha; một số địa phương có tiến độ thu hoạch nhanh, như: Quảng Trường, Quảng Phúc, Thị trấn Tân Phong, Quảng Định...

Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng

gần 30% diện tích, với năng suất ước đạt 59 tạ trên ha

Vụ mùa năm nay, xã Quảng Trường gieo cấy được 280 ha lúa, bằng các giống như: Bắc Thịnh, BC 15…Với cơ cấu bằng 90% diện tích lúa mùa sớm nên đến thời điểm này toàn bộ diện tích lúa của xã Quảng Trường đã chín, bà con nông dân đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Để giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, ngoài 2 máy gặt đập liên hợp trên địa bàn, xã Quảng Trường đã tạo điều kiện, huy động thêm 10 máy đập từ các địa khác đến hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch nhanh chóng, với phương châm “Xanh nhà còn hơn già đồng”. Đến nay, xã Quảng Trường đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích với năng suất ước đạt khoảng 58tạ/ha, toàn xã phấn đấu thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa trước ngày 20/9; chủ động giải phóng đất cho sản xuất vụ đông.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, các địa phương đang tích cực vận động bà con nông dân thu hoạch đến đâu tiến hành giải phòng đất đến đó và

chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ đông, với mục tiêu duy trì, mở rộng diện tích cây vụ đông hàng năm. Đồng thời, chủ động các phương án tiêu úng khi có mưa lớn, ngập lụt xảy ra để bảo vệ cây trồng, góp phần ổn định lương thực, đảm bảo đời sống cho Nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Liên (Trung tâm VH,TT,TT&DL)