Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022

Chiều ngày 21/9/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Như Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phạm Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; Lãnh đạo Công an huyện; Đội trưởng các Đội nghiệp vụ; cán bộ làm công tác văn thư, hồ sơ, kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước Công an huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước huyện; cán bộ Văn thư Huyện ủy, Văn thư HĐND-UBND huyện, Văn thư của các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Công an, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng – Thống kê UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó trưởng phòng an ninh, chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN: Luật số 29/2018/QH14 về bảo vệ BMNN được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; hệ thống danh sách chi tiết BMNN được ban hành theo quy định.

Tiếp đó Thượng tá Lê Duy Dũng – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh triển khai nội dung nghiệp vụ công tác tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ BMNN. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn huyện. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót và vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan liên quan; Kết hợp công tác bảo vệ bí mật Nhà nước với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ trên địa bàn huyện
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị, địa phương; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định về bảo vệ BMNN. Chủ động kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, các dấu hiệu lộ, lọt, các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý. Các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh Quốc gia./.

Hồng Nhung (Trung tâm VH,TT,TT&DL)