Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn (bổ sung) đối với các thí sinh có cùng số điểm ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí tuyển dụng Giáo viên mầm non và Giáo viên Tiếng anh tiểu học kỳ TDVC ngành GD ĐT huyện Quảng Xương.

Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn (bổ sung) đối với các thí sinh có cùng số điểm ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí tuyển dụng Giáo viên mầm non và Giáo viên Tiếng anh tiểu học kỳ TDVC ngành  GD ĐT huyện Quảng Xương.:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-04/1ab58b16b9ca9b1dQ%C4%901644.pdf