Xã Quảng Lưu tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023

Sáng ngày 10/5/2023, UBND xã Quảng Lưu tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; đồng chí Đỗ Trí Hòa – Trưởng phòng Nội vụ huyện, các đồng chí là Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ, công chức, chiến sỹ công an, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã,Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôncủa xã Quảng Lưu.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quảng Lưu đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình với 13 thành viên; thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo mô hình.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Quảng Lưu là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trọng tâm là phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp công sức, hiến đất để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần: “ 5 biết” là biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; “3 không” là không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc; “4 thể hiện” là tôn trọng trong giao tiếp, văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; "4 tăng" là cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, sự hài lòng của tổ chức, công dân; "2 giảm" là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã cùng cán bộ, đảng viên, Nhân dân các thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua"Dân vận khéo " trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Đc Mai Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu triển khai kế hoạch

xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

Tại hội nghị, Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Quảng Lưu đã ra mắt và nhận nhiệm vụ, đồng thời, ký cam kết thi đua thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023.

Ban Điều hành mô hình Chính quyền thân thiện,vì nhân dân phục vụ xã Quảng Lưu ra mắt và nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã biểu dương, ghi nhận xã Quảng Lưu là đơn vị tiêu biểu của huyện về thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào hoạt động khác, vì vậy cần phát huy hơn nữa. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo xã Quảng Lưu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng về công tác Dân vận chính quyền; công tác dân vận phải thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị. Quan tâm triển khai, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác Dân vận, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, cải tiến lề lối tác phong làm việc theo hướng thân thiện, cởi mở, gần gũi với nhân dân; thực hiện chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Cán bộ, công chức phải làm tốt công tác thực thi công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc, gần gũi, hiểu dân, học dân; giải quyết công việc của công dân với tinh thần thái độ tận tình, nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả nhất.

Đc Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị 

Đặc biệt không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyện môn, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Xem đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm. Ủy ban MTTQ và các khối đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với hội viên, đoàn viên và nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

Thái Bảo