Thị trấn Tân Phong tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023

Chiều ngày 12/5/2023, UBND thị trấn Tân Phong tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; các đồng chí là Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ, công chức, Trưởng Công an thị trấn, Trưởng Trạm Y tế, Hiệu Trưởng 03 nhà trường, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Tân Phong.

Tại hội nghị, lãnh đạo thị trấn Tân Phong đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình với 18 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo mô hình.

 Toàn cảnh hội nghị

Nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 thị trấn Tân Phong là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trọng tâm là phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp công sức, hiến đất để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí đô thị văn minh... Bên cạnh đó, thị trấn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần “ 5 biết” là: biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; “3 không” là: không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc; “4 thể hiện” là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; "4 tăng" là: ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, sự hài lòng của tổ chức, công dân; "2 giảm" là: giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã cùng cán bộ, đảng viên, Nhân dân các thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua"Dân vận khéo " trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong  triển khai kế hoạch xây dựng

mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023

      Tại hội nghị, Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 thị trấn Tân Phong đã ra mắt và nhận nhiệm vụ, đồng thời, ký cam kết thi đua thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023.

Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

năm 2023 thị trấn Tân Phong đã ra mắt và nhận nhiệm vụ

 Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 thị trấn Tân Phong ký cam kết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đề nghị Ban chỉ đạo thị trấn Tân Phong tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Dân vận; bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức; thực hiện chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cải tiến lề lối tác phong làm việc theo hướng thân thiện, cởi mở, gần gũi với nhân dân. Cán bộ, công chức phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Xem đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với hội viên, đoàn viên và nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đc Đỗ Đình Cường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

Thái Bảo