Chú trọng phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm

Để phát triển chăn nuôi có hiệu quả và bền vững, bên cạnh việc ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu quan trọng giúp cho đầu ra của sản phẩm ổn định; từng bước nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trang trại gà nhà Ông Lê Văn Lợi Thôn Én Giang xã Quảng Hợp

Thực trạng ngành chăn nuôi của huyện đang có tiềm năng, dư địa phát triển rất lớn, nhưng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và còn những tồn tại hạn chế nhất định đó là: Chăn nuôi đang phát triển theo chiều rộng thay vì chiều sâu, chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán; năng suất vật nuôi còn thấp, giá thành cao, mô hình chăn nuôi công nghiệp, công nghệ cao còn ít; khả năng kiểm soát dịch bệnhcòn hạn chế; công tác chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa phát triển, chưa tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ... nên khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng thấp. Hình thức tổ chức sản xuất dưới hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã chưa nhiều, thị trường tiêu thụ thì bấp bênh, thiếu ổn định phụ thuộc quá nhiều vào thương lái, công nghệ giết mổ, chế biến sâu chưa phát triển, chưa áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh phục vụ cho xuất khẩu. Vì vậy, mục tiêu phát triển chăn nuôi trong thời gian tới phải chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ, nâng cao được chuỗi giá trị, hiệu quả kinh tế chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản đó là:

Một là: Nâng cao năng suất chất lượng giống vật nuôi thông qua chương trình cải tạo giống, cải tiến và nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn bò thịt, tạo đàn  lợn nái nền, lợn đực giống tốt, sử dụng những giống gia cầm hướng thịt, trứng cao sản đáp ứng nhu cầu thực phẩm và thị trường tiêu thụ, trong đó cũng cần chú trọng đến việc bảo tồn, khai thác các giống bản địa, nguồn gen quý để tạo ra các sản phẩm giống mang thương hiệu của tỉnh, huyện.

Hai là: Tổ chức sản xuất theo hướng phát triển liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và người chăn nuôi trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là xây dựng hình thành và phát triển các cụm liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, trong đó vai trò doanh nghiệp làm nòng cốt định hướng sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGap), hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm, thị trường. Đồng thời, thu hút, phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng cỏ, cây nguyên liệu thức ăn và ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản phù hợp, tiên tiến (ủ chua, lên men, sấy khô...) nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng, sử dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi.

Trang trại hộ gia đình Ông Đoàn Đình Phúc -xã Quảng Định

Ba là:Bố trí quỹ đất để phát triển các trang trại, gia trại, sản xuất thức ăn chăn nuôi; xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và chế biến sản phẩm chăn nuôi. Nhất là tổ chức lại hệ thống giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bằng những công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế biến sau nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng.

Bốn là: Nghiên cứu và áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao, tiên tiến vào chăn nuôi, ưu tiên các mô hình chăn nuôi tuần hoàn tích hợp công nghệ thông tin, tự động hóa, mô hình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để chăn nuôi phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm chăn nuôi. Chủ động kết nối chuỗi, vùng, khu vực để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Năm là: Nâng cao năng lực, trình độ cho người chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông, tập huấn, đào tạo nghề, đặc biệt là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giống, quy trình chăn nuôi, dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ chăn nuôi, thú y các cấp./.

Lê Ngân