Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng đất công ích tại xã Quảng Lưu

Sáng ngày 16/05/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thị Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc quản lý và sử dụng đất công ích tại xã Quảng Lưu.Tham gia đoàn giám sát có đồng chí: Trịnh Thăng Sự - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; các thành viên đoàn giám sát;lãnh đạo Phòng chuyên môn liên quan.

 Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã trình bày báo cáo khảo sát việc quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Quảng Lưu. Hiện nay, tổng diện tích đất công ích do UBND xã Quảng Lưu quản lý là 34,71 ha, trong đó 21,45 ha đã được UBND huyện phê duyệt  để quản lý gồm có 18,63ha đất cây hàng năm, 2,82 ha đất nuôi trồng thủy sản. Quỹ đất nông nghiệp chưa được sử dụng là 13,26ha.

              

 Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả khảo sát

Những năm qua, xã Quảng Lưu đãtuyên truyền các quy định, hướng dẫn trong quản lý, sử dụng đất công ích đến các cá nhân sử dụng đất; kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất công ích của các cá nhân theo mục đích sử dụng. Trong năm, không xảy ra tình trạng khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về quản lý, sử dụng đất công ích. Đất công ích của địa phương được sử dụng vào mục đích giao thầu nuôi trồng thủy sản, trồng lúa… góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn làm việc đã phát biểu ý kiến trên tinh thần gợi mở, đề xuất những giải pháp để địa phương thực hiện trong thời gian tới.

 Đại diện Ban KTXH HĐND huyện phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã Quảng Lưu cho buổi làm việc với Đoàn công tác; đồng thời ghi nhận Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã Quảng Lưu đã quan tâm đếncông tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn xã. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Lãnh đạo UBND xã Quảng Lưu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ngay sau cuộc giám sát, UBND xã phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND huyện xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế do đoàn đã chỉ ra; Tiếp tục rà soát, xác định lại mục đích sử dụng đất đối với các hộ, các tổ chức thuê đất công ích trên địa bàn xã; nêu cao trách nhiệm quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn xã theo quy định của luật đất đai; Thực hiện đấu giá cho thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp thuộc đất công ích theo quy định của Luật đất đai; ....

 Đồng chí Nguyễn Thị Sơn -Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Đảng ủyxã Quảng Lưu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn xã; Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm. Để kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trìnhquản lý và sử dụng đất công ích tại xã Quảng Lưu./.

Hồng Nhung - Nguyễn Liên