Ngân hàng Chính sách huyện Quảng Xương phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo

Cho vay hộ mới thoát nghèo là một nội dung trong những chương trình tín dụng chính sách có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các hộ dân. Chương trình đã kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Nhờ nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng Chính

sách xã hội các gia đình đã đầu tư mua sắm ngư lưới cụ phát triển kinh tế

Những năm qua, chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ có điều kiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, trong thực tế đã xảy ra tình trạng chỉ sau một thời gian thoát nghèo, không ít hộ lâm vào cảnh khó khăn và tái nghèo. Trước thực trạng trên, từ năm 2015, chương trình cho vay vốn hộ mới thoát nghèo được triển khai thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng được vay vốn là những hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, với mức cho vay 50 triệu đồng/hộ. Từ năm 2019, chương trình này được nâng mức cho vay lên 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do ngân hàng và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 10 năm. Sau gần 10 năm triển khai, nguồn vốn này đã tiếp sức cho hàng nghìn hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Duy Thủy - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội –Phòng giao dịch Quảng Xương, cho biết: Cũng như các chương trình cho vay khác của NHCSXH, thủ tục, hồ sơ vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn phải tự nguyện tham gia và được đa số các thành viên trong tổ biểu quyết nhất trí cho vay, mức cho vay tùy theo nhu cầu của người vay, khả năng trả nợ và nguồn vốn của NHCSXH.

Ngư lưới cụ được mua sắm để phát triển kinh tế hộ gia đình

Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã thực sự phát huy vai trò, tác động tích cực về mặt đời sống xã hội, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tính đến nay, toàn huyện đã giải ngân chương trình tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo đạt hơn 138,6 tỷ đồng, tăng trưởng thêm 38 tỷ so với đầu năm, với gần 2.005 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo đã thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao thu nhập, hàng năm giúp cho hàng trăm hộ thoát nghèo một cách bền vững, không bị tái nghèo. Tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, NHCSXH Quảng Xương tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể và các tổ tiết kiệm và vay vốn định hướng, tư vấn cho các hộ gia đình về phương án phát triển sản xuất, kinh doanh trước khi vay vốn; tăng cường giám sát, giúp đỡ, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ nợ xấu phát sinh. Tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn, trên cơ sở đó đề nghị cấp trên bổ sung vốn chương trình cho hộ thoát nghèo để các hộ vay vốn có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững./.

Hồng Nhung