UBND huyện Quảng Xương phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần viện đào tạo và tư vấn phát triển Vision tổ chức lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày 07/8/2023, UBND huyện Quảng Xương phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần viện đào tạo và tư vấn phát triển Vision tổ chức lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp

   Tham dự lớp đào tạo có đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Thế Khương – PTP Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về phía UBND huyện Quảng Xương, có Đồng chí Trịnh Thị Nguyên – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Giám đốc đơn vị đào tạo Bà Đỗ Thị Lan Hương.

     Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Công văn số 4105/SKHĐT-ĐKKD ngày 10/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 24/7/2023, UBND huyện Quảng Xương đã có Công văn số 2562/UBND-TCKH về việc triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức chiêu sinh, mời và lập danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Kết quả, tại lớp đào tạo ngày 07/8/2023 có hơn 70 học viên tham dự, từ các đối tượng khác nhau, như: Hộ kinh doanh, chủ trang trại, nông dân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

      Thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên nắm bắt thêm các kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, nắm vững kiến thức khi thành lập doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến kế toán, thuế; những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và chính quyền; nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Đồng thời, tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ, giới thiệu kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lê Giang