Xã Quảng Trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhằm “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thời gian qua, xã Quảng Trung đã xây dựng và ban hành kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện Đề án 06, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ.

Xã Quảng Trung đẩy mạnh chuyển đổi số tại bộ phận một cửa, nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân

    Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06 đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, UBND xã Quảng Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp quyết tâm hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của xã, của thôn, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi hội nghị tập huấn, chia sẻ, hướng dẫn về công tác triển khai Đề án 06 cho các cơ quan, đơn vị, Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn để lan tỏa Đề án đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tạo lập nhóm zalo, fabook để tuyên truyền, trao đổi thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thôn qua các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook…về lợi ích, tầm quan trọng của việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử” để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện; tổ chức đến tận hộ gia đình đăng ký dữ liệu quốc gia, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06, công tác an toàn, an ninh thông tin được lực lượng chức năng địa phương chú trọng hàng đầu; việc thực hiện các các dịch vụ công trực trực tuyến theo lộ trình Đề án được triển khai bước đầu đạt kết quả tích cực, nhận được sự ủng hộ của người dân; công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử đạt hiệu quả cao. Đến nay, xã Quảng Trung đã kích hoạt được hơn 2.500 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, đạt 101,96% chỉ tiêu được giao; Hủy/xác lập số định danh cho 26 trường hợp; làm sạch cập nhật CMND 9 số cho 254 trường hợp; xóa trùng dữ liệu 9 trường hợp; cấp 4.933 thẻ CCCD gắn chíp cho người dân.

          Cùng với đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông tin, xã Quảng Trung triển khai tuyên truyền Đề án 06 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của Đề án, đặc biệt là việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công đạt mức độ 3, độ 4. Xã đã triển khai tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 25 dịch vụ công thiết yếu trong Đề án 06 của các lĩnh vực, như: Lĩnh vực hộ tịch: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký thủ tục khác; lĩnh vực cư trú: đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin, tách hộ, xác nhận thông tin về cư trú, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú…100% cán bộ, công chức xã, cán bộ công an có tài khoản dịch vụ công; cơ sở hạ tầng đầy đủ, hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị, máy tính, máy in, máy Scan phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

          Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trạm y tế xã triển khai tiếp đón người bệnh tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD tại trạm, đạt 99,17 %. Tại bộ phận Một cửa và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã đã thực hiện khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống  “Một cửa điện tử” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú, góp phần đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục, đã tạo điều kiện thuận lợi, tác động tích cực đối với người dân và doanh nghiệp trong quá trình đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã đạt kết quả ngày một tốt hơn…

          Với những kết quả bước đầu đạt trong thực hiện triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã Quảng Trung, đã góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong quản lý thông tin về cư dân đảm bảo chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn “Đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, tạo điều điều thuận lợi để triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để xã Quảng Trung tiếp tục triển khai và hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi trong năm 2023.

Nguyễn Liên