Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Cuộc thi trực tuyển “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Đối tượng tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" là Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam. Trong đó, đối tượng trọng tâm dự thi là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên toàn quốc; cán bộ, Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, lảm việc, học tập, công tác ở các tỉnh, thành phố biên giới. 

Nội dung thi: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng. 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website https://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023. 

- Phát động Cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023. 

- Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023. 

- Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023.

 - Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023.

 - Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến 10/12/2023.

Tải Kế hoạch tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-10/1709f2d3acbf219dKH4279.pdf