Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024 và kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2023

Sáng ngày 7/11/2023, UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024 và kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2023. Đồng chí Hà Thế Anh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Lê Đại Hiệp- HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện, Công ty TNHH MTV sông Chu – Chi nhánh thủy lợi huyện Quảng Xương; Ban Giám đốc Trung tâm Dihcj vụ Nông nghiệp huyện; Doanh nghiệp cung ứng giống cây trồng trên địa bàn huyện; Phó Chủ tịch UBND, Cán bộ Địa chính nông nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2024 và kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2023. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2023 là trên 16 nghìn ha, trong đó, diện tích lúa cả năm là trên 12 nghìn ha, sản lượng đạt trên 75 nghìn tấn; cây ngô diện tích cả năm đạt 480,59 ha, sản lượng đạt trên 2 nghìn tấn; cây khoai lang diện tích cả năm 129,66 ha, sản lượng cả năm đạt 1.071,49 tấn; cây rau các loại diện tích rau cả năm đạt 2.740,55 ha, sản lượng cả năm đạt 40.999,8 tấn; một số loại cây trồng khác như cây cói đạt trên  1 nghìn ha, sản lượng đạt trên  8  tấn; cây thuốc lào đạt 544,27 ha, sản lượng  đạt gần 600 tấn.

Đồng chí Lê Đại Hiệp, HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo

kế hoạch trồng trọt năm 2024 và kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2023

Mục tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024, toàn huyện có tổng diện tích cây trồng cả năm đạt 18.600 ha, trong đó, vụ xuân  8.500 ha; vụ mùa  8.300 ha; vụ Đông 1.800 ha; sản lượng lương thực có hạt cả năm phấn đấu đạt trên 75 nghìn tấn trở lên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác sản xuất trồng trọt nói riêng trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024.

Đồng chí Hà Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Về kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô 2023, với mục tiêu duy trì và nâng cao ý thức của Nhân dân đối với nhiệm vụ chung, các xã, thị trấn huy động lực lượng để nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc, củng cố lại các bờ kênh bị sạt lở, sửa chữa lại các cống tiêu, các đập ngăn, các cống nội đồng vị hư hỏng…đảm bảo giữ nước ở các thửa ruộng. Phấn đấu tổng khối lượng đào đắp 32.000m3, tổng số ngày công huy động trên 18 nghìn  ngày. Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương chịu trách nhiệm nạo vét kênh tưới, tiêu chính, kênh liên xã, kênh dẫn cấp nước cho trạm bơm và kênh đấu mối trạm bơm. Thời gian ra quân làm thủy lợi mùa khô 2023  bắt đầu từ ngày 7/11/2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thế Anh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình, xây dựng phương án sản xuất của địa phương với các giải pháp cụ thể, linh hoạt, lựa chọn hình thức tổ chức triển khai phù hợp để các HTX dịch vụ nông nghiệp và Nhân dân thực hiện. Tập trung đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phát triển trồng trọt; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Bên cạnh đó, đổi mới, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất trồng trọt, có phương án quản lý, điều hành tưới tiêu hợp lý, kịp thời...Trước mắt, tập trung chỉ đạo gieo trồng các loại cây trong khung lịch thời vụ như ngô, khoai lang, bí xanh, dưa chuột, …. Đối với cây khoai tây  thời vụ, các loại  rau, đậu cần dựa trên cơ sở đất đai và nhu cầu thị trường tiêu thụ. Các xã tập trung xây dựng các giải pháp, trong đó tập trung về kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; ứng dụng công nghệ cao... các đơn vị dịch vụ thủy lợi làm tốt công tác tiêu úng đầu vụ, chống hạn giữa và cuối vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, các HTX sản xuất./.

Nguyễn Liên