UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác “giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện năm 2023

Sáng ngày 15/11/2023, UBND huyện Quảng Xương đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác “giảm nghèo về thông tin”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Như Tuấn - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội, Trưởng thôn, Bí thư chi đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng hội chi hội Nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu Khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Sỹ Hào – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho rằng: Xã hội càng phát triển thì tuyên truyền càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hằng ngày của mỗi người. Đối với những người làm công tác truyền thanh cơ sở vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm nặng nề. Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện yêu cầu: Các đại biểu về dự hội nghị tập huấn, cần thực hiện nghiêm túc nội quy lớp tập huấn đề ra; mạnh dạn thảo luận, trao đổi, đóng góp những vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn. Ban tổ chức lớp học, bảo đảm duy trì tốt nội quy lớp học, tạo điều kiện để học viên trao đổi, thảo luận, tránh tình trạng truyền đạt một chiều; tiếp thu ý kiến đóng góp của học viên để nghiên cứu, hoàn thiện tại liệu tập huấn cũng như phục vụ công tác tham mưu cho Lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Sỹ Hào - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện khai mạc hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu về dự đã được đồng chí Lê Như Tuấn  -  UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện và Phó Giám đốc Trung tâm VHTT,TT&DL huyện truyền đạt các chuyên đề: Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước ta về xóa đói, giảm nghèo. Các chương trình tín dụng cho vay giảm nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Chương trình truyền thông và giảm nghèo về thông tin  trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2023 và  Hướng dẫn cách viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn về công tác giảm nghèo và giới thiệu tôn vinh những cá nhân điển hình, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Đồng chí Lê Như Tuấn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các chuyên đề

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về các nội dung thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng cho các đại biểu làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đơn vị./.

Thái Bảo