Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện tiếp xức cử tri tại xã Quảng Hợp

Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Sáng ngày 28/11/2023, tại nhà văn hóa thôn Hợp lực, xã Quảng Hợp, Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện gồm các ông: Lê Đại Hiệp – HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; Lê Văn Huấn –Đại biểu HĐND huyện đã  có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Quảng Hợp, Quảng Hòa và Quảng Ninh. Tham dự có các đồng chí: Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cấp huyện; VP HĐND- UBND huyện.

Cử tri xã Quảng Hợp phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024 của huyện; thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Đồng chí Hà Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri các xã Quảng Hợp, Quảng Hòa và Quảng Ninh đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, kiến nghị  nhiều nội dung mà Nhân dân quan tâm, như: Đầu tư nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt cho người dân; bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 tuyến đường liên xã Quảng Hợp đoạn từ ngã ba chợ Lý đi đầu núi văn Trinh nối QL 504; quan tâm đầu tư dãy nhà 7 phòng học, khuôn viên, khu nhà ăn bán trú trường mầm non xã Quảng Hợp đã xuống cấp; quan tâm xem xét chế độ cho các tổ chức đoàn thể hội tại các thôn; xây dựng đề án hình thành cánh đồng mẫu lớn tại các địa phương để nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân; quan tâm lĩnh vực đầu tư công tại địa phương; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng cho Nhân dân sau dồn điền, đổi thửa còn chậm; đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho Nhân dân; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; cần tích tụ tập trung đất đai, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư cho đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư; nâng cấp đường điện nông thôn đảm bảo an toàn, chất lượng…

Đồng chí Lê Đại Hiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện, đồng chí Lê Đại Hiệp – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn của cử tri và nhân dân 3 xã; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình HĐND huyện và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời Nhân dân theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nguyễn Liên