Đại hội đại biểu Câu lạc bộ “Cựu thanh niên xung phong sản xuất - kinh doanh giỏi” huyện Quảng Xương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2025

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV nhiệm kỳ (2021- 2026) và chương trình công tác hội năm 2023. Sáng ngày 28/11/2023, Ban Chủ nhiệm CLB “Cựu thanh niên xung phong sản xuất - kinh doanh giỏi” đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2025”. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH TW Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo Đại hội.

 Ông Tô Hồng Nhân thông qua Quy chế hoạt động của CLB Cựu TNXP sản xuất giỏi

Đại diện Ban chủ nhiệm CLB đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi” Hội Cựu TNXP huyện Quảng Xương. Với mục đích và yêu cầu nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống hào hùng của Cựu TNXP trong phát triển kinh tế cho chính mình và xã hội cũng như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm tham gia đóng góp cho cộng đồng. Tổ chức tốt việc gây quỹ “ Vì nghĩa tình đồng đội”.

Ban Chủ nhiệm CLB Cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi ra mắt Đại hội

Ban Chủ nhiệm CLB tập trung tuyên truyền vận động tập hợp các hội viên, con em Cựu TNXP đang sản xuất kinh doanh tham gia CLB. Phấn đấu đến năm 2024 có từ  32 đến 45 hội viên đăng ký tham gia, đóng góp quỹ ban đầu 02 triệu đồng/ hộiviên, hàng năm đóng hội phí là 500.000đ/ hội viên.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH TW Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH TW Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thanh Hóa và ông Hà Mạnh Hùng - Chủ tịch hội Cựu TNXP huyện Quảng Xương ghi nhận những cố gắng của Ban chủ nhiệm đã tuyên truyền vận động các hội viên sản xuất kinh doanh tự nguyện tham gia CLB, để tiến hành tổ chức Đại hội kịp thời theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, các đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB Cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2025 căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB đã được Đại hội thông qua và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2025, tiếp tục tuyên truyền giới thiệu vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh của Cựu TNXP trong huyện tham gia CLB để lan tỏa phong trào sản xuất kinh doanh trong Cựu TNXP ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chủ nhiệm CLB gồm 03 thành viên, ông Tô Hồng Nhân được bầu làm Chủ nhiệm CLB Cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi - Hội Cựu TNXP huyện Quảng Xương./.

Thái Bảo