Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương thực hiện tốt tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù

 

Xưởng mộc của gia đình chị Đào Thị Hạnh - Thôn Xa Thư, xã Quảng Bình 

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương đã chủ động phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát nhu cầu vay vốn theo Chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn để tổ chức giải ngân ngay sau khi Quyết định có hiệu lực. Qua đó, nhanh chóng truyền tải, triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi hỗ trợ các đối tượng lầm lỗi có vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong thời gian vừa qua, ngay khi Quyết định có hiệu lực, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho vay được 14 khách hàng, với số tiền cho vay là 1.010 triệu đồng, với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Nguồn vốn cho vay đã giúp người chấp hành xong án phạt tù có vốn để đầu từ sản xuất kinh danh, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Đến thăm dự án vay vốn của chị Đào Thị Hạnh ở thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, người đại diện đứng tên vay vốn tạo việc làm cho chồng là anh Đới Sỹ Tư người chấp hành xong án phạt tù, được vay 80 triệu đồng để mở rộng phương án sản xuất đồ mộc dân dụng. Được xét duyệt, tiếp cận nguồn vốn từ Chương trình đã giúp gia đình chị Hạnh đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, từ đó mang lại nguồn thu ổn định hàng tháng cho gia đình, hiện dự án đang tạo việc làm ổn định thường xuyên cho hai vợ chồng chi Hạnh và thu hút tạo thêm 02 lao động khác.

Nguồn vốn vay đã giúp người chấp hành xong án phạt tù đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống

Có thể nói công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của Ngân hàng Chính sách xã hội và lực lượng Công an nhân dân, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã thu được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Thủy - Phó Giám đốc PGD NHCSXH huyện Quảng Xương cho biết: qua rà soát trên địa bàn huyện hiện có 33 đối tượng người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn, trong đó có 13 trường hợp đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bào chính sách đi vào cuộc sống, nguồn vốn phát huy được hiệu qủa cao, thời gian tới NHCSXH sẽ tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay; tham mưu chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ chương, chính sách mới của Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ đến với đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục rà soát xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch tín dụng, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, nhanh chóng giúp những người đã từng một thời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Xương./.

Hồng Nhung