Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Lãnh đạo huyện Quảng Xương tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn