263 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau
Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi Chiều

Thứ 2

(11)

Tổng cục quản lý đất đai làm việc với tỉnh về thi hành Luật đất đai làm việc với tỉnh về thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh ( Đ/c Công, TNMT, 8h30, PH tầng 3 UBND tỉnh)~
Thông qua chủ trương qui hoạch chi tiết cụm công nghiệp và khu đô thị Tiên Trang (Đ/c Hằng, 8h, Sở Xây Dựng)
Tổng cục quản lý đất đai làm việc với tỉnh về nội dung thanh, kiểm tra việc chấp hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh (Đ/c Công, 14h, PH tầng 3, UBND tỉnh)

Thứ 3

(12/12)

Dự kỷ niệm 5 năm thành lập công ty TNHH 888 ( Quảng Hợp, 7h30)~
Họp HĐ xét hợp đồng giáo viên Mầm non (2 ngày)

Hội đồng GPMB làm việc với công ty SÔT (Đ/c Công, Đ,c Dự, PHS1, 13h)

Thứ 4

(13/12)

Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự và diễn đàn " Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2017 (TTHN)~
Dự tập huấn chuyên sâu về Bộ Luật hình sự năm 2015 (Tư pháp, Thư viên tỉnh, 01 ngày)
Họp Thường trực Huyện ủy

Thứ 5

(14/12)

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (01 ngày)~
Dự tập huấn về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính (chủ tịch UBND các xã, CB Tư Pháp, TTHN 25B)

 

Thứ 6

15/12)

Giao ban Thường trực Huyện ủy~
Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện BHYT toàn dân (Đ/c Lưu, TTHN 25B, theo lịch của tỉnh)
Hội nghị thực hiện quy trình CBQL giáo dục bước 4 (Đ/c Công, Đ/c Lưu, 13h, PHS1)~
Giao ban UBND huyện.

Thứ 7

(16/12)

 

 
Chủ nhật
(17/12)