Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
235/NQ-HĐND 05/09/2022 triệu tập kỳ họp thứ 8 hđnd huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
234/NQ-HĐND 20/07/2022 về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Quảng Lưu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Sỹ Hùng
233/ND-HĐND 19/07/2022 về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Quảng Thái, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đình Thắng
226/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Yên Hưng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương. Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch, lát đá vỉa hè, cây xanh
231/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thuộc Tổ dân phố Tân Đoài, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
230/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thuộc Tổ dân phố Đông Đa 2 thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
229/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà bếp bán trú trường THCS Nguyễn Du, huyện Quảng Xương
228/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Hạng mục: Khu hiệu bộ và các phòng học bộ môn 2 tầng 12 phòng
227/NQ-HĐND 28/06/2022 ề chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa tuyến mương tưới từ B22 đi Bái Rạ, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương
225/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Thảm bê tông nhựa mặt đường, lát vỉa hè tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc, Vũ Phi Trừ, Cao Xuân Thăng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
224/NQ-HĐND 28/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa công sở thị trấn Tân Phong cũ để bàn giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện
223/NQ-HĐND 28/06/2022 Bổ sung đơn vị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kinh phí hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022
223/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết việc hỗ trợ kinh phí thực hiện duy trì, phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2022
221/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết quyết định phân bổ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công năm 2022
220/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách cấp huyện năm 2021
1 2 3 4