806 người đang online

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức Hội nghi sơ kết 5 năm thực hiện NQ 21 ngày 21/11/2012 của BCT, giao ban công tác BHYT và công tác giảm nghèo năm 2018.

Đăng ngày 29 - 03 - 2018
100%

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2018, Huyện ủy Quảng Xương đã tổ chức hội nghi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, giao ban công tác BHYT và công tác giảm nghèo năm 2018. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Như Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Trần Thế Lưu, huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cùng các đồng chí chủ tich, PCT - UBND , cán bộ chính sách các xã, thị trấn, các phòng khám đóng trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

         Trong 5 năm qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, cấp và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ người tham gia BHYT tăng nhanh từ 126.250 người lên 163.372 người,  đến nay đạt tỷ lệ bao phủ 86,2% dân số toàn huyện. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng mở rộng; chất lượng khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao. Công tác giám định được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho người có thẻ BHYT đúng quy định.  Những quan điểm đúng đắn của đảng về an sinh xã hội được khẳng định, lộ trình, bước đi của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đã góp phần tăng thêm niềm tin, sự phấn khởi trong xã hội đối với sự lãnh đạo của đảng, thuyết phục được các tầng lớp nhân dân, xây dựng được tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT ở địa phương, chưa ban hành kế hoạch hoặc chương trình thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được thường xuyên còn phó mặc cho ngành chuyên môn thực hiện, công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT đôi khi chưa thật hiệu quả...

         Tại hội nghi các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình triển khai công tác giảm nghèo năm 2018 và giao ban công tác BHYT....Nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ các ngành, các xã, thị trấn đã gửi tới hội nghị những kinh nghiệm, bài học hay trong chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2018.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Lê Huy Kỳ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT tại địa phương gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đổi mới công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT . Đối với kế hoạch giảm nghèo năm 2018 cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ngành nghề tại địa phương, xây dựng các khu công nghiệp, làng nghề, tập trung phát triển du lịch biển,  nâng cao công tác đào tạo nghề cho người lao động. Nêu cao trách nhiệm của BCĐ giảm nghèo các cấp, đẩy mạnh xuất khẩu lao động cho người dân. Tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 21 và các chương trình kế hoạch giảm nghèo của huyện đã đề ra./.                                 

<

Tin mới nhất