Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6161/QĐ-UBND 02/12/2019 V.v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện QUảng Xương năm 2019
6162/QĐ-UBND 02/12/2019 V.v thành lập Ban giám sát tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
28/PQ-UBND 30/11/2019 Phương án xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
736/TB-UBND 18/11/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương
737/TB-UBND 18/11/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu gia tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương
738/TB-UBND 18/11/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
739/TB-UBND 18/11/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương
711/TB-UBND 31/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
MĐKDT 31/10/2019 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
704/TB-UBND 28/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1716/UBND-TCKH 25/10/2019 V.v phối hợp tổ chức chiêu sinh học viên tham gia khóa 2 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp năm 2019
1712/UBND-KTHT 25/10/2019 Đấu nối đường vào trạm cho công trình: Trạm biến áp 220KV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kv Thanh Hóa - Sầm Sơn
701/KH-UBND 25/10/2019 Thực hiện kế hoạch hành động số 106-KH/TU ngày 8/8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện NQ số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình số 212/Ctr-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
703/KH-UBND 25/10/2019 Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020
5088/QĐ-UBND 21/10/2019 Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019); 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
1 2 3 4 5 6