Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2281/UBND-VHTT 11/08/2022 Về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022
2267/UBND-VHTT 10/08/2022 Về việc rà soát các nội dung phục vụ công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
10/CĐ-UBND 09/08/2022 Về việc chủ động ứng phó với cơ bão số 02
2197/UBND-VHTT 04/08/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022.
2203/UBND-NN 04/08/2022 tăng cường các biện pháp phòng chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.
2193/UBND-LĐTBXH 04/08/2022 Về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
2192/UBND-LĐTBXH 04/08/2022 Về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
2170/UBND-NN 02/08/2022 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện.
2162/UBND-LĐTBXH 02/08/2022 Về việc thông báo tuyển chọn ứng viên Điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa 11 năm 2022.
2160/UBND-LĐTBXH 02/08/2022 Về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
2157/UBND-LĐTBXH 02/08/2022 Về việc tăng cường chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
2163/UBND-LĐTBXH 02/08/2022 Về việc báo cáo kết quả liên kết đào tạo trình độ trung cấp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
2108/UBND-NN 29/07/2022 Về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
3239/QĐ-UBND 28/07/2022 Về việc thành lập Đội thường trực ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiểm cứu nạn trên biển
2063/UBND-VHTT 22/07/2022 Về việc phối hợp với Chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa thực hiện một số nhiệm vụ trong chuyển đổi số, nâng cấp, lắp đặt đài truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền và xây dựng nông thôn mới
1 2 3 4 5 6