Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
986/TB-UBND 14/10/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
953/TB-UBND 01/10/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Trung
952/TB-UBND 01/10/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1736/UBND-VHTT 18/09/2020 Đẩy mạnh tiến độ tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa
925/TB-UBND 18/09/2020 Thể lệ Hội thi “ Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và cán bộ đoàn viên thanh niên” năm 2020
925/KH-UBND 18/09/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020
5001/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Quảng Xương
1691/UBND-YT 11/09/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “bình thường mới
42/TB-HĐND 11/09/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương
4945/QĐ-UBND 11/09/2020 Kiện toàn ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Xương
1664/UBND-VP 09/09/2020 Chỉ đạo thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
1626/UBND-VHTT 03/09/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
818/KH-UBND 28/08/2020 Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020
817/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2020 - 2025
4618/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid -19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
1 2 3 4 5 6