Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1916/UBND-YT 24/07/2021 Về việc tăng cường giám sát, kiểm soát, quản lý người từ Hà Nội đến/về Quảng Xương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3714/QĐ-UBND 24/07/2021 Về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch covid-19 tại trường mầm non xã Quảng chính
218/TB-UBND 23/07/2021 Về việc tiếp nhận vào Công chức cấp huyện Quảng Xương năm 2021
3682/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3681/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
1914/UBND-VHTT 23/07/2021 V/v tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
1896/UBND-TNMT 22/07/2021 Về việc tạm dừng tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Xương
3622/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3623/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3614/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3613/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3612/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3611/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3609/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
3608/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
1 2 3 4 5 6