Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/TB-UBND 12/01/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
15/TB-UBND 12/01/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
02/KH-UBND 08/01/2021 Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
02/CT-UBND 06/01/2021 Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
08/UBND-LĐTBXH 05/01/2021 Lựa chọn người có công và thân nhân người có công với cách mạng để lãnh đạo huyện đến thăm và tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
01/CT-UBND 04/01/2021 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Quảng Xương.
01/CĐ-UBND 04/01/2021 Công điện về tăng cường PCD Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân sửu
36/CĐ-UBND 31/12/2020 Công điện về việc ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển
1145/TB-UBND 23/12/2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
79/CT-UBND 21/12/2020 Chỉ thị về việc triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Quảng Xương
1108/TB-UBND 09/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
1107/TB-UBND 09/12/2020 Về việc xin ý kiến Nhân dân vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Xương.
34/CĐ-UBND 04/12/2020 Công điện về tăng cường công tác Phòng chống dịch Covid-19
1091/TB-UBND 03/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1075/BC-UBND 27/11/2020 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
1 2 3 4 5 6