Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1364/QĐ-UBND 07/04/2021 Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương.
1332/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương
1294/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương.
1300/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Quảng Xương
96/TB-UBND 02/04/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
97/TB-UBND 02/04/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
07/CĐ-UBND 02/04/2021 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xương.
93/TB-UBND 30/03/2021 Về việc phân bổ vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện.
69/BC-UBND 25/03/2021 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
81/TB-UBND 23/03/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3 năm 2021
72/TB-UBND 11/03/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
449/UBND-YT 08/03/2021 Công văn phòng, chống dịch trong tình hình mới
65/TB-UBND 05/03/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
64/TB-UBND 05/03/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
62/TB-UBND 04/03/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)
1 2 3 4 5 6