Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
346/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phong, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
347/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
348/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Trường, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
349/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
350/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Giao, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
351/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Văn, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
352/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
353/TB-UBND 03/06/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa
697/UBND-NN 27/05/2019 Hướng dẫn tạm thời vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn
1212/QĐ-UBND 24/05/2019 V.v thành lập tổ kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn lưu động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Xương
1217/QĐ-UBND 23/05/2019 Quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi
1105/QĐ-UBND 14/05/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương
1092/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc công bố dịch tả lợn châu Phi
303/KH-UBNd 14/05/2019 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019
301/BC-UBND 14/05/2019 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của thủ tướng chính phủ và đề xuất xây dựng Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
1 2 3 4 5 6