Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 03, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
11/01/2021
- (7h30) HN triển khai Kế hoạch bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 TTHN - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - Công an huyện chuẩn bị - (13h30) Giao ban giữa Chủ tịch HĐND với cơ quan thường trực HĐND huyện P.họp BTV - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Sơn - Các Ban HĐND chuẩn bị
- (13h30) Giao ban tiến độ GPMB các dự án đầu tư công P.họp số 01 - Phó Chủ tịch Hà Thế Anh - TNMT, KTHT, Ban QLDA chuẩn bị
- (13h15) HN tổng kết công tác thông tin và truyền thông 2020; triển khai nhiệm vụ 2021 HT Thư viện tỉnh - Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Nam,VHTT chuẩn bị
Thứ ba
12/01/2021
-(7h30p) Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ.c Thịnh, P Nội vụ)
- (10h00) HN cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự cán bộ TTHN 25B - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - VP chuẩn bị
- (7h30) Nghe báo cáo tiến độ GPMB và tiến độ thi công các công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư P.họp số 01 - Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự - Ban QLDA, TNMT chuẩn bị
- (8h00) Họp bàn biện pháp giải quyết kết quả xác minh khiếu nại các hộ dân xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn Thanh tra tỉnh - TNMT, Ban TCD huyện chuẩn bị
- (7h30) Giao ban công tác HĐND quý 4, triển khai nhiệm vụ năm 2021P.họp T3 Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Sơn - Các Ban HĐND chuẩn bị
- (14h30) HN tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020 (cụm số 1) UBND thị xã Nghi Sơn - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - Nội vụ chuẩn bị
- (13h30) HN tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn Central - Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Nam - VHTT, TTVH chuẩn bị
Thứ tư
13/01/2021
(7h30) Nghe báo cáo tiến độ GPMB các dự án P.họp số 01 - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - Các HĐ GPMB chuẩn bị - (13h30) Giao ban Thường trực Huyện ủy P.họp BTV - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - VP Huyện ủy chuẩn bị
Thứ năm
14/01/2021
- (01 ngày) Họp Ban Thường vụ Huyện ủy P.họp BTV - Đ/c Thịnh- Đ/c Dự- Đ/c Sơn - VP Huyện ủy chuẩn bị  
Thứ sáu
15/01/2021
- (8h00) Phê duyệt các MBQH đất ở dân cư P.họp số 01 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch - KTHT chuẩn bị (14h00) Họp về giải quyết đề nghị hồ sơ thuê đất của ông Trịnh Quang Nhân P.họp số 01 - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - TNMT chuẩn bị
Thứ bảy
16/01/2021