396 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau
Lịch tuần 50/2019 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
09/12/2019
- Họp BTV Huyện ủy (7h30; PHBTV; 1 ngày) - Tham dự HN tiếp xúc cử tri của đoàn ĐHQH tỉnh TH (Đ/c Lưu, 13h30, Nhà VHLĐ tỉnh)
- HN triển khai công tác thi hành án Dân sự, hành chính năm 2020 ( 13h30, Cục THADS tỉnh)
- Dự Lễ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia (Đ/c Dự; PHT3, UBND tỉnh)
- Họp Hội đồng, Ban giám sát tuyển dụng viên chức ngành GD năm 2019 (Đ/c Dự, 16h30, PHS1)
Thứ ba
10/12/2019
- Tham dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021 (Đ/c Chung, 03 ngày, TTHN 25B)
- Tổ đại biểu số 1,9,3 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các đơn vị (7h30, Q.Yên, Q.Văn, Q.Thạch)
- Làm việc với sở Tài nguyên & Môi trường về kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện (Đ/c Dự; 14h, PHS1)
- Giao ban công tác xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng (Đ/c Lưu; 13h30; Tầng 2 TTHN)
Thứ tư
11/12/2019
- Tổ đại biểu số 4,5,8 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các đơn vị (7h30, Q.Chính, Q.Ninh, Q.Trường) - Họp HĐ GPMB dự án đất ở dân cư (Đ/c Lưu, 13h30, PHS1)
Thứ năm
12/12/2019
  - HN trao QĐ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục (14h30, PHS1)
Thứ sáu
13/12/2019
- Tổ đại biểu số 7,6,2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các đơn vị (7h30, Q.Định, Q.Hải, Q.Lộc) - Giao ban Thường trực Huyện ủy
- Giao ban UBND huyện