Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
Lịch tuần 16 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
12/04/2021
  - (14h00) Họp HĐ xử lý kỷ luật đối với công chức xã PHS1- Phó Chủ tịch Hà Thế Anh - NV chuẩn bị
Thứ ba
13/04/2021
- (7h30) Họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện PHBTV- Đ/c Thịnh- Đ/c Dự- Đ/c Sơn - Ban CHQS chuẩn bị - (14h00) Làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PHS1 - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - Huyện đoàn chuẩn bị
- (13h30) HN tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02 năm 2020; mục tiêu, giải pháp năm 2021 TTHN - Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự - Ngân hàng NN&PTNT chuẩn bị
Thứ tư
14/04/2021
- (07h30) Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ Trụ sở Ban TCD - Đ/c Thịnh
- Đ/c Anh - Ban TCD chuẩn bị
- (07h30) Họp về công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện PHS1 - Phó Chủ tịch
Nguyễn Đình Dự - TCKH, TNMT chuẩn bị
- (13h30) Giao ban Thường trực Huyện ủy P.họp
BTV - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch - VP Huyện ủy chuẩn bị
- (13h30) Họp triển khai kế hoạch GPMB năm 2021 Phòng họp số 01 - Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự - TNMT chuẩn bị
Thứ năm
15/04/2021
- (7h30) Nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 79 về triển khai đợt cao điểm về GPMB các dự án Phòng họp số 01 - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - TNMT chuẩn bị
- (07h30) HN tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử và khiếu nại tố cáo TTHN - Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự - TP chuẩn bị
- (7h30) Giám sát công tác bầu cử tại 1 số đơn vị theo kế hoạch. Các xã, thị trấn - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Sơn - Các Ban HĐND chuẩn bị
- (14h00) Làm việc với TTVH về việc đưa tin bài lên cổng thông tin và tác nghiệp phục vụ lãnh đạo huyện Phòng họp số 01 - Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự - TTVH chuẩn bị
- (13h30) HĐGPMB dự án đầu tư công làm việc với xã Quảng Định Phòng tầng 2, Nhà C - Phó Chủ tịch Hà Thế Anh - TNMT chuẩn bị
Thứ sáu
16/04/2021
- (07h30) Họp Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phòng họp số 01 - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - Ban CHQS chuẩn bị - (07h30) Giám sát công tác bầu cử tại 1 số đơn vị theo kế hoạch. Các xã,
thị trấn - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Sơn - Các Ban HĐND chuẩn bị
Thứ bảy
17/04/2021
   
Chủ nhật
18/04/2021