Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện ủy Quảng Xương: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Đăng ngày 11 - 02 - 2019
100%

Huyện ủy Quảng Xương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Lê Huy Kỳ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , báo cáo viên các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trương học. Đ/c Lê Như Tuấn – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện chủ trì hội nghị.

            Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa, Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám BCH TW Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Tổ chức lớp ghép quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị TW khóa XII cho Đảng bộ, chi bộ các cơ quan khu vực trung tâm huyện. Tham mưu Ban thường vụ tổ chức hội nghị tổng kết và phát hành cuốn “Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương huyện Quảng Xương” dùng cho các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX tham khảo nghiên cứu và giảng dạy. Kế hoạch tổ chức dâng hương tại Nhà lưu niệm Hòa Chúng (phường Quảng Thọ) nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quảng Xương. Tham mưu hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham mưu nghiên cứu, biên soạn và xuất bản kỷ yếu “Đảng bộ huyện Quảng Xương” Từ Đại hội đến Đại hội (1946-2020). Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu xây dựng Quảng Xương trở thành huyện Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.  Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng và ban hành Kế hoạch, thể lệ, Quyết định thành lập BTC cuộc thi “Tìm hiểu 999 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc TW” cấp huyện. Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư TW, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH TW khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” báo cáo tổng kết 10 năm  thực hiện Quyết định 185 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện”. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tốt chương trình giáo dục lý luận chính trị, các kỳ hội nghị báo cáo viên để thông báo tình hình trong nước, Quốc tế và định hướng nội dung tuyên truyền. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để kịp thời phản ánh, các vấn đề tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quảng Xương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của huyện.

           Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Lê Huy Kỳ – Phó Bí Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả của Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Công tác cổ động thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM ở cơ sở còn hạn chế. Việc tham mưu cho cấp ủy về công tác Báo chí chưa sâu sát. Việc vận dụng lý luận sau khi học tập còn cúng nhắc, máy móc, rập khuôn chưa có tính thực tiễn, sáng tạo. Đặc biệt công tác tuyên truyền miệng, báo các viên, hoạt động ban tuyên giáo cơ sở chưa rõ nét. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghi Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu giúp Huyện ủy triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII của Đảng và Dự án luật đặc khu, Luật an ninh mạng. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác Tuyên giáo. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2019. Thực hiện Chỉ thị 05, chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập các chuyên đề năm 2019, đăng ký từng việc làm cụ thể của tập thể và cá nhân. Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương; Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội tham mưu giúp Huyện ủy giải quyết kịp thời; hoàn thành kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị. Tại hội nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 và khen thưởng cho 10 cá nhân vì có thành tích  xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018./.   

<

Tin mới nhất