Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
550/QĐ-UBND 25/02/2020 Thành lập đoàn kiểm tra xác định số rác thải tồn đọng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương
542/QĐ-UBND 25/02/2020 V.v kiện toàn đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch corona (Covid -19) và phòng chống dịch gia súc, gia cầm năm 2020
134/TB-UBND 25/02/2020 Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020
261/UBND-GD&ĐT 24/02/2020 V.v chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid 19 khi học sinh đi học trở lại
259/UBND-TNMT 24/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2020
10/PA-UBND 24/02/2020 Tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Quảng Xương năm 2020
229/UBND-LĐTBXH 19/02/2020 Vv triển khai thông tư hướng dẫn tổ chức tháng hành động vì trẻ em, thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
226/TB-HĐXTDH"NGƯT" 18/02/2020 V.v thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "NGƯT"
488/QĐ-UBND 18/02/2020 v.v điều chỉnh chỉ tiêu KH tín dụng năm 2020 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
484/QĐ-UBND 18/02/2020 V.v. thành lập tổ Thư ký HĐ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú huyện Quảng Xương
225/UBND-VHTT 18/02/2020 Vv rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở
467/QĐ-UBND 17/02/2020 V,v thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú huyện Quảng xương
465/QĐ-UBND 17/02/2020 v.v giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất tại xã Quảng Trạch
464/QĐ-UBND 17/02/2020 v.v giao đất và cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã Thị trấn Tân Phong
67/TB-UBND 12/02/2020 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6