3072 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/QĐ-HĐXT 12/12/2018 Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018.
02/TB-HĐXT 12/12/2018 Danh sách thí sinh đủ điểu kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018
01/TB-HĐXT 07/12/2018 Lịch ôn tập, khai mạc, kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018
1750/UBND-NN 05/12/2018 V/v tăng cường chăm sóc cây trồng vụ Đông và chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018-2019
751/KH-UBND 05/12/2018 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được chỉ ra trong báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
1751/UBND-NN 05/12/2018 V.v dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá của sông Lý huyện Quảng xương
1730/UBND-VHTT 03/12/2018 V.v tổ chức hoạt động phong trào bóng đá tại địa phương năm 2018
3430/QĐ-UBND 29/11/2018 Công nhận cơ sở sản xuất cá giống nước ngọt của ông: Nguyễn Văn Phương đạt chuẩn theo tiêu chí tại Quyết định số 5637/2015/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh
3429/QĐ-UBND 29/11/2018 Công nhận cơ sở sản xuất cá giống nước ngọt của ông: Nguyễn Văn Phương đạt chuẩn theo tiêu chí tại Quyết định số 5637/2015/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh
376/KH-UBND 29/11/2018 Kế hoạch phòng chống, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2018-2019 huyện Quảng Xương
764/BC-UBND 28/11/2018 Kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh năm 2018
1697/UBND-NN 28/11/2018 V.v báo cáo hoàn thành các tiêu chí xã, thị trấn an toàn thực phẩm; đăng số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác VS ATTP
732/BC-UBND 28/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước
730/BC-UBND 27/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước
720/TB-UBND 23/11/2018 Tình hình tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công
1 2 3 4 5 6