Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
589/TB-UBND 09/09/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh
590/TB-UBND 09/09/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh
1345/UBND- BQTGT 29/08/2019 V.v tăng cường đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khách 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020, triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường
1340/UBND-TNMT 29/08/2019 V.v Thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện
1338/UBND-NN 29/08/2019 V.v triển khai công tác ứng phó với bão số 04
1329/uBND-TNMT 28/08/2019 V.v tổng kết đánh giá các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2016-2019
564/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
560/TB-UBND 27/08/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
561/TB-UBND 27/08/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
508/TB-UBND 30/07/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình
510/TB-UBND 30/07/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình,cá nhân tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương
511/TB-UBND 30/07/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân
52/CV-BCĐ 29/07/2019 Thông báo công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quảng Thạch, xã Quảng Thạch
471/TB-UBND 15/07/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
472/TB-UBND 15/07/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
1 2 3 4 5 6