479 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/UBND-NN 10/01/2018 Về việc tăng cường chống rét cho cây trồng, vật nuôi năm 2018
34/UBND-KTHT 10/01/2018 Thực hiện áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
35/UBND-KTHT 10/01/2018 Báo cáo thực trạng sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa, lộ trình thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
06/KH-UBND 08/01/2018 Tổ chức " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất năm 2018.
375/TB-BQLDA 27/12/2017 Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2017
64/PA-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Khuyến nông huyện.
715/TB-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Khuyến nông huyện.
61/PA-UBND 30/11/2017 Xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.
01/TB-HĐXLĐHĐ 30/11/2017 Xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.
2993/QĐ-UBND 21/11/2017 Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Quảng Xương
1536/UBND-LĐTBXH 21/11/2017 V.v thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện Quảng Xương
688/BC-UBND 20/11/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2018
2925/QĐ-UBND 14/11/2017 Thành lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu kết quả đầu tư xây dựng điểm trung chuyển tập kết rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2017
664/TB-UBND 09/11/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
1460/UBND-TNMT 07/11/2017 Tăng cường tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
1 2 3 4 5 6