2668 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/CT-UBND 16/10/2018 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
1464/UBND-VP 15/10/2018 Về việc thực hiện nghị định số 127/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
1461/UBND-VHTT 15/10/2018 Cung cấp thông tin, hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý các khu, điểm du lịch
2817/QĐ-UBND 12/10/2018 Kiện toàn đoàn kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường, thực hiện tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới; chỉnh trang khu dân cư, công sở, trụ sở làm việc tại UBND các xã, thị trấn
2871/QĐ-UBND 12/10/2018 Kiện toàn đoàn kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường, thực hiện tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới; chỉnh trang khu dân cư, công sở, trụ sở làm việc tại UBND các xã, thị trấn
1438/UBND-NN 10/10/2018 Báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2018
1439/UBND-LĐTBXH 10/10/2018 V/v tham dự chương trình truyền hình trực tiếp " Cặp lá yêu thương"
1448/UBND-KTHT 10/10/2018 Về việc đăng ký kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn ATTP thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương
2811/QĐ-UBND 10/10/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra nghiệm thu chất lượng các công trình được hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn huyện Quảng Xương
624/BC-UBND 10/10/2018 Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
1437/UBND-NN 10/10/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
1431/UBND-VHTT 09/10/2018 Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM và thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu
1432/UBND-NN 09/10/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
615/KH-UBND 05/10/2018 Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
614/BC-BCĐ 05/10/2018 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/1/2018 của BCĐ 389 tỉnh trên địa bàn huyện Quảng Xương quý 3/2018
1 2 3 4 5 6