1318 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2081/QĐ-UBND 15/08/2018 Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước huyện Quảng Xương
2080/QĐ-UBND 15/08/2018 Ban hành quy chế vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Quảng Xương
2073/QĐ-UBND 14/08/2018 Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp
522/BC-UBND 14/08/2018 Kết quả triển khai thực hiện Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn huyện Quảng Xương
521/KH-UBND 14/08/2018 Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018
519/BC-UBND 14/08/2018 Sơ kết sản xuất vụ Thu - Mùa năm 2018. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018-2019
516/BC-UBND 13/08/2018 Chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Quảng Xương
04/TB-HĐTT 08/08/2018 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018
06/TB-UBND 08/08/2018 Lịch ôn tập kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018
494/KH-UBND 07/08/2018 Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương
494/KH-UBND 07/08/2018 Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương
499/BC-UBND 07/08/2018 Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện hoạt động "Giảm nghèo về thông tin" giai đoạn 2016-2020.
05/TB-HĐTT 03/08/2018 Về nội dung đề cương ôn tập, lịch ôn tập. lịch thi kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018
1039/UBND-NN 02/08/2018 Tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương nam hại lúa vụ mùa năm 2018
1022/UBND-NV 01/08/2018 Về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính
1 2 3 4 5 6