2883 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
244/TB-UBNd 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương
242/TB-UBND 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
243/TB-UBNd 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương
675/QĐ-UBND 03/04/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Trung tâm, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương
142/UBND-KTHT 27/03/2019 V.v tăng cường công tác tuyên truyền khuyến khích người tiêu dùng không tẩy chay thịt lợn
404/UBND-VP 27/03/2019 V.v thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch đất ở dân cư xã Quảng Lưu
187/TB-UBND 26/03/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương
621/QĐ-UBND 26/03/2019 V.v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Quảng Xương
403/UBND-TNMT 26/03/2019 V.v đôn đốc thực hiện thống kê đất đai 2018 ( lần 3)
402/UBND-NV 26/03/2019 V.v triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
176/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
177/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
178/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
179/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
367/UBND-VHTT 18/03/2019 V.v hướng dẫn 1 số nội dung hoạt động công tác gia đình năm 2019
1 2 3 4 5 6