2051 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1167/UBND-KTHT 19/09/2017 Về việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với ngà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện
1168/UBND-KTHT 19/09/2017 Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tuốt lúa, phơi đốt rơm rạ trên các tuyến đường.
1150/UBND-TCKH 15/09/2017 Đôn đốc công tác gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
1140/UBND-NN 14/09/2017 Phân công cán bộ đi cơ sở chỉ đạo phòng chống bão số 10
2251/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư khu bể bơi Thị Trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương.
1133/UBND-NN 13/09/2017 Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017
1127/UBND-LĐTBXH 12/09/2017 Triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam
1111/UBND-VP 11/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật
2061/QĐ-UBND 11/09/2017 Thành lập Đoàn kiểm tra nghiệm thu chất lượng các công trình được hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2017.
2060/QĐ-UBNd 11/09/2017 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính Thị Trấn Quảng Xương.
2076/QĐ-UBND 11/09/2017 Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch
2061/QĐ-UBND 11/09/2017 Thành lập Đoàn kiểm tra nghiệm thu chất lượng các công trình được hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2017.
1105/UBND-TD 08/09/2017 Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân.
2047/QĐ-UBNd 08/09/2017 Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án " Xây dựng trường học gắn với thực tiễn và giáo dục kỹ năng"
1089/UIBND-Vp 07/09/2017 Phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền về thành tựu kinh tế-xã hội và tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Thanh Hóa.
1 2 3 4 5 6