1534 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
664/TB-UBND 09/11/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
1460/UBND-TNMT 07/11/2017 Tăng cường tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
1458/UBND-NV 07/11/2017 Chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
1449/UBND-NN 06/11/2017 Chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi
650/TB-UBND 03/11/2017 Cấp phát hóa chất thực hiện " Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017"
1427/UBND-NN 02/11/2017 Thống kê các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện
1437/UBND-KTHT 02/11/2017 Về việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vỉa hè, cây xanh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
2819/QĐ-UBND 01/11/2017 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá huyện Quảng Xương
2819/QĐ-UBND 01/11/2017 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá huyện Quảng Xương
1423/UBND-LĐTBXH 01/11/2017 Lập danh sách in thẻ BHYT năm 2018.
1424/GM-UBND 01/11/2017 Về việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội
1411/UBND-LĐTBXH 31/10/2017 Về việc mời người có công điều dưỡng tập trung năm 2017 (Lần 2)
1410/UBND-LĐTBXH 31/10/2017 Về việc đôn đốc, chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
2807/QĐ-UBND 31/10/2017 Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quảng Xương
2804/QĐ-UBND 31/10/2017 Thành lập Đoàn xác minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Lê Huy Đỗ, Quảng Bình, Quảng Xương.
1 2 3 4 5 6