Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1559/UBND-NN
Ngày ban hành 01/11/2018
Trích yếu Tổ chức thực hiện tiêu chí vườn hộ trong xây dựng nông thôn mới.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống