Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 259/UBND-TNMT
Ngày ban hành 24/02/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống