Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/CT-UBND
Ngày ban hành 04/01/2021
Trích yếu Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Chỉ Thị
Tài liệu đính kèm Tải xuống