Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 275/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/02/2021
Trích yếu về việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn toàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống