Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05/CV-UBBC
Ngày ban hành 09/02/2021
Trích yếu Vv. hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
Cơ quan ban hành Ủy ban bầu cử huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống