3118 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 235/UBND-TCKH
Ngày ban hành 08/03/2018
Trích yếu Đánh giá thực trạng và tình hình cơ sở vật chất, thiết bị các trung tâm học tập cộng đồng.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống