878 người đang online

Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018.

Đăng ngày 12 - 12 - 2018
100%

                                                                                                                                             (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nội dung đề cương: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/2b25795501bc9cedQ%C4%9003H%C4%90TT.PDF

<

Tin mới nhất