Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018.

Đăng ngày 12 - 12 - 2018
100%

                                                                                                                                             (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nội dung đề cương: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/2b25795501bc9cedQ%C4%9003H%C4%90TT.PDF

<

Tin mới nhất