Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

                   

Ông Nguyễn Đức Thịnh

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Đình Dự

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Huy Nam

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Hà Thế Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện