Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

Ông Đỗ Đình Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ tịch UBMTTQ huyện

Ông Bùi Sỹ Thắng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Bà Hoàng Thị Hằng

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

Ông Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                          

Bà Phạm  Thị Thu

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Bà Nguyễn Hồng Anh

Bí thư Huyện đoàn