Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

Ông Trần Anh Chung

Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch HĐND huyện

                         

Ông Trịnh Thăng Sự

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKTHU

Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Bà Phạm Thị Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện

Bà Lê Thị Hà Thanh

Phó Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện