Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

Ông Trần Anh Chung

Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

    

 Ông Lê Huy Kỳ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ông Nguyễn Đức Thịnh

 Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện