Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

  • Nằm trong vùng phụ cận các trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Quảng Xương có gần 20km bờ biển và có nguồn nước ngầm nóng bổ trợ cho ngành du lịch Thanh Hóa phát triển không chỉ vào mùa hè

  • Xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ hội nhập, huyện Quảng Xương đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

  • Quảng Xương được xem là một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, đồng đất không mấy thuận lợi, lại chịu nhiều thiên tai. Song, hiện nay, kinh tế của huyện vào diện khá của tỉnh, GDP liên tục tăng qua các năm, thu nhập bình quân đầu người có mức tăng khá (298,7 USD năm 2002), đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Thêm nữa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Sự đổi thay kỳ diệu đó có được là do Quảng Xương đã đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cánh làm.

1