Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Huyện ủy Quảng Xương triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII) (12/08/2022)

Sáng ngày 12/8/2022, Huyện ủy Quảng Xương đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân...