Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 5 năm 2013

Đăng ngày 23 - 05 - 2013
100%

   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 

      Số: 224 /BC-UBND                               Quảng Xương, ngày 17 tháng 5 năm 2013

       

 

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 5 năm 2013

 
 

 

I  - HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

            1. Những hoạt động nổi bật của Chủ tịch, các PCT UBND huyện

            Tính từ ngày 18/4/2013 đến ngày 18/5/2013, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 29 hội nghị chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự 12 hội nghị do UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức.

            Một số hoạt động nổi bật của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và các phó chủ tịch UBND huyện:

            - Ngày 23/4, chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt chủ trì hội nghị giao ban về Nông thôn mới;

            - Ngày 26/4, phó chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu chủ trì hội nghị tập huấn công tác về sinh ATTP;

            - Ngày 3/5, chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 tại UBND tỉnh;

            - Ngày 6/5, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai phương án phòng chống lụt bão và sản xuất vụ mùa năm 2013;

            - Ngày 9/5, chủ tịch, các phó chủ tịch dự buổi làm việc với ban VHXH HĐND tỉnh làm việc tại huyện;

            - Ngày 15/5, chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt chủ trì hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai công tác tuyển quân năm 2013; phó chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2013;

            - Ngày 16/5, phó chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu chủ trì Hội nghị giao ban với các xã có lao động đi nước ngoài trái phép.

2. Ban hành văn bản của Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện

Từ ngày 18/4/2013 - 18/5/2013, chủ tịch UBND huyện, UBND huyện đã ban hành 396 văn bản, trong đó có 209 Quyết định; 58 báo cáo, thông báo, kế hoạch; 109 công văn và 20 văn bản hành chính khác.

Một số văn bản trọng tâm là:

- Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 22/4/2013 của UBND huyện về kế hoạch luân chuyển vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và một số chức danh công chức cấp xã;

- Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 3/5/2013 của UBND huyện về báo cáo tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác PCLB Và TKCN năm 2013;

- Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 3/5/2013 của UBND huyện về việc thành lập BCH và các cụm phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2013;

- Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 8/5/2013 của UBND huyện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực;

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/5/2013 của chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2012-2013 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014;

- Kế hoạch 214/KH-UBND ngày 10/5/2013 của UBND huyện về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013;

- Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND huyện về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện Quảng Xương giai đoạn 2012 - 2020;

- Chương trình hành động số11/CTHĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND huyện về thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;

- Chương trình hành động số12/CTHĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 21-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020;

- Chương trình hành động số13/CTHĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn;

II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Công tác Nông nghiệp- PTNT

- Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá lứa 2, rầy nâu hại giai đoạn lúa ôm đòng - trỗ bông - chín; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, chuẩn bị tốt việc cung ứng các loại giống lúa nằm trong cơ cấu của huyện ở vụ mùa năm 2013, giải phóng đất, gieo mạ đúng lịch thời vụ; tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình khảo nghiệm một số giống lúa mới với quy mô trên 10 ha tại xã Quảng Hòa; mô hình mạ khay, máy cấy tại xã Quảng Văn; Điều tiết nước tưới hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp;

- Kiểm tra các công trình phòng chống lụt bão, lập phương án PCLB năm 2013, kiện toàn BCĐ, giao chỉ tiêu chuẩn bị các điều kiện PCLB cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã vùng biển tổng hợp các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn để quản lý trong mùa mưa bão năm 2013; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm Quảng Hợp, kênh Tân Phong 2 đoạn phía đông sân vận động huyện.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công cán bộ huyện, cán bộ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng chống dịch tai xanh, cúm gia cầm, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; phun 1094 lít hóa chất tiêu độc khử trùng; tăng cường quản lý về giết mổ gia súc, gia cầm;

- Tập trung chỉ đạo công tác chăn nuôi lợn hướng nạc và cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò: trong tháng 5 đã truyền tinh nhân tạo cho 300 con bò cái sinh sản, nuôi mới 50 lợn nái ngoại.

- Tập huấn và tiến hành kiểm tra chương trình hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại lạch Ghép và khu vực cảng cá Quảng Nham; chỉ đạo mô hình nuôi tôm thâm canh tại Quảng Chính, Quảng Trung.

- Chương trình nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổ chức giao ban với 10 xã (đợt 2) về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá từng tiêu chí, xác định chính xác các tiêu chí đã hoàn thành, có kế hoạch và biện pháp thực hiện các tiêu chí còn lại;

1.2. Công tác Công thương

- Tập trung chỉ đạo việc bình ổn giá cả thị trường, phối hợp với chi cục quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng lậu, hàng giả; phối hợp tổ chức thành công lớp tập huấn công tác quản lý cho ban quản lý chợ của các xã trên địa bàn; phối hợp với điện lực Thanh Hóa giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phân phối hiệu quả (DEP) giai đoạn 2 cho các xã Quảng Long, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Hải.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Khán đài A Sân vận động, nhà Hội trường, Khuôn viên cây xanh, các tuyến đường trong khu dân cư phía đông trung tâm Văn hóa, ...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình: nhà Kỹ thuật Bệnh viện đa khoa huyện, nhà họp Thường vụ huyện ủy, nhà lớp học trường trung cấp nghề Quảng Xương, chợ Quảng Vọng, chợ Quảng Hợp; các công trình xã làm chủ đầu tư: trường THCS Quảng Phúc, THCS Quảng Long, tiểu học Quảng Trường, tiểu học Quảng Ngọc, Mầm non Quảng Lợi, THCS Quảng Tân,...; tập trung chỉ đạo xây dựng các công trình: mở rộng chợ thị trấn Quảng Xương, sửa chữa nâng cấp chợ Quảng Tân, chợ Quảng Văn

- Thẩm định và trình phê duyệt hạng mục hoàn thiện nội thất nhà Truyền thống, trụ sở xã Quảng Phong, sân vận động Quảng Tân; chỉ đạo công tác lập, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ dự án xây dựng nhà thi đấu và luyện tập thể dục, thể thao huyện.

- Thực hiện bồi thường, GPMB mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, đường Lĩnh - Thái, Quốc lộ 1 A, khu du lịch biển Tiên Trang, Nam Sầm Sơn, Khu đô thị Đông Á, ...

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2013, tập trung giải phóng hành lang giao thông các tuyến đường: Quốc lộ 1 A, tuyến Bình - Hợp - Ngọc - Trường, Ninh - Nhân - Hải, Tri Hòa, Thanh niên;

1.3. công tác Tài nguyên - Môi trường

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng về đất đai, rà soát cụ thể từng mặt bằng ở từng xã để có các biện pháp giải quyết dứt điểm; tiếp tục chỉ đạo các xã lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; lập hồ sơ cấp GCN QSD đất theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ, hợp pháp hóa cho các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN QSD đất; thẩm định và cấp 303 giấy CN QSD đất; đăng ký, xóa thế chấp 20 hồ sơ; tiếp tục đo đạc bản đồ địa chính số cho 10 xã, thị trấn;

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần; tiếp tục chỉ đạo 12 xã, thị trấn làm điểm về thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2013; chỉ đạo xây dựng lò xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình ở một số xã, đến ngày 15/5/2013 toàn huyện xây được 3075 cái lò xử lý rác thải tại hộ gia đình ở các xã Quảng Hợp, Quảng Phong, Quảng Tân, Quảng Yên, ...

1.4. Công tác Tài chính - Kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu thuế, đặc biệt đối với nợ đọng tiền sử dụng đất, nợ đọng thuế doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, cá nhân trúng đấu giá các mặt bằng quy hoạch đất ở nộp tiền vào kho bạc; quyết định thu hồi mặt bằng quy hoạch đất ở dân cư do chậm triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách nhà nước, đến tháng 5 số thu trên địa bàn ước đạt 249.111 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh bổ sung thu trợ cấp 201.674 triệu đồng; chi ngân sách ước đạt 202.429 triệu đồng (trong đó chi đầu tư phát triển 26.706 triệu đồng, chi thường xuyên 129.495 triệu đồng).

- Thẩm định xong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 cho các đơn vị xã, thị trấn và các đơn vị dự toán cấp huyện, các đơn vị trường học. Thực hiện đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại các mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2015-2020 của huyện; tổng hợp thống kê các chỉ tiêu KT-XH, giá cả thị trường để phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

2. Văn hoá - xã hội

2.1. Công tác Văn hóa - Thông tin

- Tập trung tuyên truyền các biện pháp chòng chống sâu bệnh cuối vụ cho lúa, dịch bệnh cho vật nuôi đặc biệt là dịch cúm gia cầm; giải toả hành lang giao thông, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; tuyên truyền kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền nam và ngày Quốc tế lao động 1/5; 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức hội nghị Ban tổ chức thông qua kịch bản lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ VII; chỉ đạo Đại hội điểm tại 02 xã (Quảng Hòa, Quảng Bình);

- Kiểm tra hoạt động 13 điểm kinh doanh Karaoke, Internet; chỉ đạo khai trương 02 làng văn hóa xã Quảng Tân; hướng dẫn các đơn vị xây dựng và hoàn thiên quy ước, quy chế khai trương đơn vị văn hóa; phòng Văn hóa - TTTT phối hợp với Hội Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch hành động về năm gia đình.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi và đạt kết quả: giao lưu HSG lớp 5 cấp tỉnh đạt 113 giải/130 HS dự thi, thi HSG mỹ thuật đạt 105 giải/ 115 HS dự thi, thi Olympic tiếng anh toàn Quốc lớp 9 đạt 5giải /6 HS dự thi (trong dó: 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng, 02 bằng danh dự);

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung ôn tập cho học sinh, tổ chức tốt các kỳ thi cuối năm, hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh, tổng kết năm học 2012-2013;

- Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi TN THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và xét tốt nghiệp THCS, HTCT TH năm 2013; chỉ đạo các trường tiểu học xét HTCT TH, các trường THCS xét TN THCS nghiêm túc đúng quy chế; họp Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2013 triển khai nhiệm vụ cho thành viên BCĐ và các ngành liên quan, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các kỳ thi năm 2013.

2.3. Công tác Y tế

- Tập trung các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè, tổ chức tiêm chủng đầy đủ, an toàn, đúng lịch cho trẻ em trong độ tuổi; tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình; các cơ sở y tế khám được 20.799, điều trị được 11.832 lượt bệnh nhân;

- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bênh cúm A H5N1, H7N9, dịch tiêu chảy, tay chân miệng; tăng cường kiểm tra  vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; Tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn về y tế.

2.4. Công tác Nội vụ, Thanh tra, tư pháp

- Xây dựng kế hoạch điều động luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 158, triển khai đến các xã, thị trấn; thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai ở 8 xã có cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo.

- Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế "Một cửa" UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; kiểm tra công tác cải cách hành chính một số xã; thực hiện quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND huyện.

            - Thực hiện tiếp công dân 5 lượt với 11 người khiếu nại; nhận 5 đơn thư khiếu nại tố cáo; tiếp tục thanh tra tài chính, ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân tại các xã: Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Vọng, Quảng Ngọc.

            - Tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho thanh thiếu niên và công tác hòa giải cho tổ trưởng các tổ hòa giải trên địa bàn huyện; cấp phát, tổng hợp tài liệu lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho các xã, thị trấn; thẩm định quy ước xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2013 cho các đơn vị trường học;

            2.5. Công tác LĐ-TBXH

            - Thực hiện chi trả chế độ cho 6.646 đối tượng chính sách ưu đãi đối với người có công; chi trả chế độ cho 14.355 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội; cấp 59.790 kg gạo cho các đối tượng thuộc 25 xã, thị trấn thời kỳ giáp hạt; cấp 60 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách và 580 cháu dưới 6 tuổi; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách an sinh của nhà nước tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đời sống của nhân dân tiếp tục được bảo đảm;

                - Tổ chức giao ban với các xã, thị trấn có lao động đi Hàn Quốc đã hết thời hạn không về nước và lao động trái phép sang Trung Quốc; lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho 9 đối tượng đi xuất khẩu lao động theo chương trình kế hoạch năm 2013.

3. Quốc phòng - An Ninh

- Tình hình an ninh chính trị trong tháng ổn định; Thành lập hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2013; Ban CHQS huyện tổ chức bắn đạn thật kiểm tra cho Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ và lực lượng dân quân cơ động trong toàn huyện;

- Trong tháng xảy ra 12 vụ việc, trong đó có dấu hiệu hình sự 6 vụ, tai nạn giao thông 1 vụ, va chạm giao thông 5 vụ; tổng hợp, điều tra khảo sát người Quảng Xương đi lao động ở nước ngoài là 2447 trường hợp (trong đó đi Trung Quốc 1495 trường hợp);


III - TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THÁNG 6 NĂM 2013

1. Về phát triển kinh tế

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới; phân công cán bộ lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo và nắm tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tập trung xây dựng kế hoạch, thường xuyên giao ban tiến độ hoàn thành từng tiêu chí ở từng xã trên địa bàn huyện đặc biệt là 10 xã xây dựng điểm.

- Tập trung cung ứng đủ lúa giống, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng cho các xã, thị trấn; tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống sâu bệnh, bảo vệ sản xuất và tổ chức đánh giá năng xuất lúa vụ xuân; chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa xuân, giải phóng đất để triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa kịp thời vụ; tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý giết mổ, kiểm dịch động, vệ sinh thú y; chỉ đạo các mô hình chăn nuôi lợn hướng nạc, cải tạo tầm vóc đàn bò; đẩy nhanh tiến độ thi công các kênh mương Tân Phong 2 đoạn qua sân vận động huyện, các kênh dọc theo Quốc lộ 1 A do giải phóng nâng cấp Quốc lộ 1 A; Theo dõi tình hình thời tiết và trực PCLB khi có thời tiết xấu xảy ra; tiếp tục chỉ đạo 02 mô hình nuôi tôm thâm canh tại Quảng Chính, Quảng Trung với tổng diện tích 7 ha

- Chỉ đạo xây dựng hạ tầng làng nghề Quảng Trạch, chuẩn bị lập dự toán và phê duyệt dự án làng nghề Quảng trường; phối hợp với trường trung cấp nghề Thương mại - Du lịch tổ chức tập huấn công tác quản lý chợ cho các HTX và ban quản lý chợ trên địa bàn; kiểm tra an toàn lưới điện, các HTX kinh doanh điện trên địa bàn, chỉ đạo hoàn trả vốn lưới điện hạ thế nông thôn; chỉ đạo GPMB xây dựng nâng cấp lưới điện theo dự án DEP giai đoạn 2;

- Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình: Khán đài A sân vận động, nhà hội trường, khuôn viên trung tâm văn hóa, ...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình: nhà kỹ thuật bệnh viện đa khoa huyện, nhà họp Thường vụ, nhà lớp học trường trung cấp nghề Quảng Xương, trường THCS Quảng Phúc, THCS Quảng Long, tiểu học Quảng Trường, tiểu học Quảng Ngọc, mầm non Quảng Nham, chợ Quảng Hợp, chợ Quảng Hòa, chợ thị trấn, chợ Quảng Tân, chợ Quảng Văn; tập trung GPMB Quốc lộ 1 A; các tuyến đường giao thông nông thôn, đường Lĩnh - Thái, khu du lịch biển Tiên Trang, Nam Sầm Sơn, ...

- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý thu thuế, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực thu tiền cấp quyền sử dụng đất, chỉ đạo các đơn vị trúng đấu giá các mặt bằng quy hoạch đất ở khẩn trương nộp tiền cho nhà nước theo đúng quy định, thu hồi những mặt bằng không thực hiện được để giảm số nợ đọng thuế; đồng thời tăng cường quản lý việc sử dụng tiền cấp quyền sử dụng đất của các đơn vị, bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại từng mặt bằng quy hoạch từ năm 2011 đến nay, thu hồi những lô đất không bán được để giảm số nợ đọng tiền cấp quyền sử dụng đất, đối với những lô đất đã bán thì phải tập trung cấp giấy chứng nhận QSD đất; chỉ đạo các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN QSD đất theo quy hoạch và kế hoạch, trình UBND huyện phê duyệt; chỉ đạo hoàn thành hồ sơ cấp GCN QSD đất cho các tổ chức: trường học, cơ quan, các tổ chức tôn giáo, ...; thực hiện kiểm tra thẩm định, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn; nghiệm thu kết quả xây dựng lò xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình các xã; chỉ đạo 12 xã làm điểm về thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới.

2. Văn hoá - Xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền về hội thi chung kết tìm hiểu ý thức trách nhiệm công dân trong xây dựng nông thôn mới; công tác thi TN THPT, BT THPT trên địa bàn huyện; công tác phòng chống lụt bão; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; kiểm tra các hoạt động dịch vụ Văn hóa.

- Chỉ đạo xét HTCT tiểu học, công nhận TN THCS, tổng kết năm học bảo đảm chất lượng; chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông bảo đảm an toàn, đúng quy chế; tiếp tục triển khai các biện pháp chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, bảo đảm hoàn thành theo thời gian đã giao cho các đơn vị; triển khai công tác phòng chống đuối nước cho học sinh.

- Triển khai kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 158; thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn; tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất liên quan đến tôn giáo.

- Tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm AH5N1, H7N9, dịch tiêu chảy cấp; công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân ngay từ cơ sở; chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; quan tâm thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề cho người lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia; có giải pháp ngăn chặn công dân đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

3. Quốc phòng - An Ninh

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho đối tượng 4; làm tốt công tác tuyển quân năm 2013;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, an ninh, nắm bắt diễn biến tình hình trong nhân dân, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiểm soát tình hình người Quảng Xương đi làm ăn ở nước ngoài;

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo hành lang giao thông;

Trên cơ sở công tác trọng tâm tháng 6 của UBND huyện, thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                      (Đã ký)

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu:VT.

            Trần Thế Lưu

 

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh...(21/04/2016 10:32 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh quí...(22/03/2016 2:55 CH)

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm...(19/10/2015 9:27 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, nhiệm...(19/10/2015 9:27 CH)

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng Chương trình công tác năm 2016(19/10/2015 9:27 CH)